Son Değiştirme:  1 Şubat 2017

Kullanım Koşullarının Kabul Edilmesi

Bu kullanım koşulları siz ve MoneyGram Payment Services, Inc. ("Şirket", "biz" veya "bizler") arasındadır. Referans olarak dahil edilen diğer belgeler ile birlikte aşağıdaki şart ve koşullar (toplu olarak, bu "Kullanım Koşulları"), moneygram.com’a erişiminiz ve siteyi kullanımınızı yönetecektir; bu yönetim moneygram.com etki alanları, alt etki alanları veya alt dizinlerinde ya da bunlar aracılığıyla sunulan tüm içeriği, işlevleri ve hizmetleri (toplu olarak "Siteler") içerecek ve erişim ve kullanım şeklinizden (çevrimiçi veya mobil uygulama dahil olmak üzere mobil) ya da misafir veya kayıtlı kullanıcı olmanızdan bağımsız olacaktır.

Siteleri kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Siteleri kullanarak bu Kullanım Koşulları ve Sitelerimizin ana sayfalarında yer alan ve burada da referans olarak verilen Gizlilik Beyanımıza tabi olduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul etmiş olacaksınız. Bu Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Beyanını kabul etmek istememeniz halinde, Sitelere erişmemeli veya Siteleri kullanmamalısınız.

Siteler, en az 18 yaşında ya da bulundukları ülke veya bölgede reşit olarak kabul edilen yaşta olan kullanıcılara sunulmaktadır. Siteleri kullanarak yasal açıdan Şirket ile bağlayıcı bir sözleşme oluşturmanız için gereken yaşta olduğunuzu ve yukarıdaki uygunluk gerekliliklerinin tamamını karşıladığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu gerekliliklerin tamamını karşılamamanız halinde, Sitelere erişmemeli veya Siteleri kullanmamalısınız.

Kullanım Koşulları Üzerinde Yapılan Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimizde olmak üzere bu Kullanım Koşullarını zaman zaman revize edebilir ve güncelleyebiliriz. Tüm değişiklikler yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecek ve yürürlük anından itibaren tüm Sitelere erişim ve Siteleri kullanım durumları için geçerli olacaktır. Siteleri revize edilmiş olan Kullanım Koşullarının ardından kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu sayfayı düzenli aralıklarla kontrol ederek sizin için bağlayıcılığı olan bu değişikliklerin farkında olmanız beklenmektedir.

Sitelere Erişim ve Hesap Güvenliği

Siteleri ve Sitelerde sunduğumuz hizmet ya da materyali tamamen kendi takdirimizde olacak şekilde, bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Sitelerin tamamı veya herhangi bir kısmının herhangi bir nedenle herhangi bir dönem boyunca veya herhangi bir anda kullanılamaz olması durumunda sorumlu tutulmayacağız. Zaman zaman Sitelerin bazı kısımlarına veya tamamına, kayıtlı kullanıcılar da dahil olmak üzere kullanıcılara erişim kısıtlaması uygulayabiliriz. Sitelere erişim sağlamak üzere gereken tüm düzenlemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Sitelere veya Sitelerin sunduğu kaynaklardan bazılarına erişebilmeniz için belirli kayıt bilgileri ya da başka bilgiler sağlamanız istenebilir. Siteleri kullanmanızın bir koşulu da Siteler üzerinde sağladığınız tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasıdır. Bize Siteler aracılığıyla ya da Sitelerin etkileşimli özelliklerinin kullanılmasını da içeren başka yollardan sağladığınız tüm bilgilerin Gizlilik Beyanımız kapsamında olduğunu ve Gizlilik Beyanımıza uygun olarak bilgileriniz ile ilgili olarak her türlü eylemde bulunmamıza izin verdiğinizi beyan etmektesiniz.

Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı adı, parola veya başka bir türde bilgi belirlemeniz ya da size bunların sağlanması durumunda, bu bilgileri gizli tutmalı ve başka kişi veya kurumlarla paylaşmamalısınız. Aynı zamanda, hesabınızın size özel olduğunu ve başka bir kişiye Sitelere veya Sitelerin belirli kısımlarına kullanıcı adınız, parolanız veya diğer güvenlik bilgileriniz aracılığıyla erişim hakkı tanımayacağınızı da kabul etmektesiniz. Kullanıcı adı, parola veya başka bir güvenlik ihlali aracılığıyla izinsiz erişim veya kullanım sağlandığında bizi bu durum ile ilgili olarak derhal bilgilendireceğinizi kabul etmektesiniz. Ayrıca her oturum sonunda hesabınızdan çıkış yapacağınızı da kabul ediyorsunuz. Hesabınıza genel veya paylaşılan bir bilgisayardan erişeceğiniz zaman başka kişilerin parolanızı veya diğer kişisel bilgilerinizi görmesini ya da kaydetmenizi önlemek üzere özen göstermelisiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Siteler ve tüm içerik, işlevler ve işlevsellik (sınırlama olmaksızın tüm bilgiler, yazılım, metin, görüntüler, görseller, videolar ve sesler ile bunların tasarımı, seçimi ve düzenlemesini içeren şekilde) Şirketin, lisans verenlerinin veya bu materyalin diğer sağlayıcılarının mülkiyetindedir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası olarak telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakkı kanunları ile korunmaktadır.

Bu Kullanım Koşulları, Siteleri yalnızca kişisel amaçla kullanmanıza izin vermektedir. Aşağıdaki durumlar haricinde, Sitelerimizdeki herhangi bir materyali çoğaltmanız, dağıtmanız, değiştirmeniz, kamuya açık şekilde sergilemeniz, kamuya açık şekilde kullanmanız, yeniden yayınlamanız, indirmeniz, saklamanız, iletmeniz veya materyalin türev çalışmalarını oluşturmanız yasaktır:

 • Bilgisayarınız bu materyallere erişmeniz ve bunları görüntülemenize bağlı olarak bu materyalin kopyalarını geçici olarak saklayabilir.
 • Görüntü iyileştirme amaçlı olarak web tarayıcınız tarafından otomatik olarak önbelleğe alınan dosyaları saklayabilirsiniz.
 • Çoğaltma, yayınlama veya dağıtım dışındaki kişisel amaçlarla Sitelerin bir ya da makul sayıda sayfasını yazdırabilir veya indirebilirsiniz.
 • İndirme amaçlı olarak masaüstü, mobil veya diğer uygulamalar sağlamamız halinde, bu uygulamalar için son kullanıcı lisans anlaşmamıza tabi olmayı kabul etmeniz şartıyla tamamen kişisel kullanım amaçlı olarak bunların bir kopyasını bilgisayarınız ya da mobil aygıtınıza indirebilirsiniz.
 • Belirli içerik ile birlikte sosyal medya işlevleri sağlamamız halinde, bu işlevlerin etkin kıldığı eylemlerde bulunabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Sitelerden alınan materyalin kopyalarını değiştirmek.
 • Çizimler, fotoğraflar, video ve ses dizileri ya da grafikleri birlikte sağlanan metinden ayrı olarak kullanmak.
 • Sitelerden alınan materyal kopyalarındaki telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini silmek veya değiştirmek.

Kullanım Koşullarını ihlal edecek şekilde Sitelerin herhangi bir kısmını yazdırmanız, kopyalamanız, değiştirmeniz, indirmeniz veya başka şekillerde kullanmanız ya da başka bir kişinin buna erişmesini sağlamanız halinde, Siteleri kullanma hakkınız derhal sona erecek ve takdirimize uygun şekilde oluşturduğunuz materyal kopyalarını iade veya imha etmeniz gerekecektir. Sitelere veya Sitelerde sunulan içeriğe dair hiçbir hak, unvan veya çıkar size aktarılmaz ve açıkça size tanınanlar haricindeki tüm haklar Şirkette saklıdır. Sitelerin bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilenler dışındaki her tür kullanımı bu Kullanım Koşullarının ihlali olarak görülecek ve telif hakkı, ticari marka kanunları ile diğer kanunların ihlali niteliğinde olabilecektir.

Ticari Markalar

MONEYGRAM adı, logosu, Dünya tasarımı ve ilgili ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları ve Şirketin mülkiyetindeki diğer ticari alametler, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli veya tescilsiz ticari markalardır ve Şirketin önceden verilmiş yazılı izni olmadan kullanılamaz.  Sitelerde atıfta bulunulan diğer ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar veya ticari alametler üçüncü tarafların mülkiyetinde olabilir ve yalnızca tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır.

Yasaklanmış Kullanım Şekilleri

Siteleri yalnızca yasal amaçlarla ve bu Kullanım Koşullarına uygun şekilde kullanabilirsiniz. Sınırlama olmaksızın, Siteleri aşağıdaki şekillerde kullanmayacağını kabul etmektesiniz:

 • Yürürlükteki federal, devlet, yerel veya uluslararası kanun ya da düzenlemeleri (sınırlama olmaksızın verilerin veya yazılımın Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelere ihracı ile ilgili herhangi bir kanun dahil) ihlal edecek herhangi bir biçimde.
 • Reşit olmayan kişileri istismar edecek, onlara zarar verecek veya uygunsuz içeriğe maruz bırakarak, kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler isteyerek veya başka şekillerde reşit olmayan kişileri istismar etme ya da zarar verme girişiminde bulunacak şekilde.
 • “İstenmeyen posta”, “zincirleme mektup” veya “istenmeyen içeriği” de içeren şekilde reklam ya da tanıtım materyali iletmek veya gönderimini sağlamak ya da benzer taleplerde bulunmak amacıyla.
 • Şirket, bir Şirket çalışanı veya başka bir kullanıcı ya da başka bir kişi veya kurum gibi davranarak ya da davranma girişiminde bulunarak (sınırlama olmaksızın yukarıda sayılanlardan herhangi biri ile ilişkili e-posta adresleri veya ekran adlarının kullanılmasını içeren şekilde).
 • Tarafımızdan Şirket veya Sitelerin kullanıcılarına zarar verebilecek ya da bunlar için sorumluluk yaratabilecek nitelikte olduğu tespit edilen ya da başka kişilerin Siteleri kullanması ya da Sitelerden keyif almasını önleyecek diğer her türlü davranış.

Ayrıca, sınırlama olmaksızın aşağıdakileri yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz:

 • Siteleri, Siteyi engelleyecek, aşırı yüklemeye neden olacak veya Siteye zarar verecek ya da Siteler aracılığıyla gerçek zamanlı faaliyetlerde bulunma yetilerinin önlenmesini de içeren şekilde diğer tarafların Siteleri kullanımını etkileyecek şekilde kullanmak.
 • Sitelerde verilen herhangi bir materyalin izlenmesi veya kopyalanmasını da içeren şekilde Sitelere erişmek için herhangi bir robot, örümcek veya başka bir otomatik aygıt, süreç veya araç kullanmak.
 • Siteler üzerindeki herhangi bir materyali izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da önceden verilmiş iznimiz olmadan başka bir  izinsiz amaçla herhangi bir manuel süreç kullanmak.
 • Sitelerin doğru şekilde çalışmasını etkileyecek herhangi bir aygıt, yazılım veya rutin kullanmak.
 • Virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası ya da kötü niyetli veya teknolojik açıdan yıkıcı veya zarar verici herhangi bir materyali dağıtmak.
 • Sitelerin herhangi bir kısmına, Sitelerin üzerinde bulunduğu sunucuya/sunuculara veya Sitelere bağlı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına izinsiz erişim sağlama, hasar verme, bunları tahrip etme veya etkileme girişiminde bulunmak.
 • Sitelere hizmeti engelleme saldırısı veya dağıtık hizmeti engelleme saldırısı ile saldırmak.
 • Sitelerin düzgün çalışmasını etkilemek amacıyla başka girişimlerde bulunmak.

Kullanıcı Katkıları

Siteler, sohbet veya mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya, forumlar, ilan panoları veya başka etkileşimli özellikler (toplu olarak, "Etkileşimli Hizmetler") içerebilir ve bunlar kullanıcıların başka kullanıcılara ya da başka kişilere veya Siteler üzerinde ya da aracılığıyla içerik veya materyal göndermesini, yayınlamasını, göstermesini veya iletmesini (bundan sonra "yayınlama” olarak anılacaktır) sağlayabilir (toplu olarak "GenelKullanıcı Katkıları").  Benzer şekilde, Siteler, profil bilgileri (sınırlama olmaksızın tüm içerikleri ile kimlik kartları, sürücü ehliyetleri, pasaportlar veya diğer kimlik kartları dahil) ve kullanıcıların işlemleri kolaylaştırabilmemiz ve sunduğumuz hizmeti iyileştirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri Şirkete göndermesini sağlayan kullanıcı ölçüm uygulamaları/analitikleri (toplu olarak “Genel Olmayan Kullanıcı Katkıları) sunabilir, kullanabilir veya bunları kullanabilir.  Genel Kullanıcı Katkıları ve Genel Olmayan Kullanıcı Katkıları toplu olarak “Kullanıcı Katkıları” olarak anılacaktır.

Sitede yayınladığınız tüm Genel Kullanıcı Katkıları, gizli ve özel olmayan bilgi olarak işlem görecektir.  Sitelere Genel Kullanıcı Katkıları sağladığınız zaman, bize iştiraklerimize, temsilcilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza ve bunların ve bizim ilgili lisans sahiplerimize, haleflerimize ve görevlendirdiklerimize bu materyali kullanma, çoğaltma, değiştirme, uygulama, görüntüleme, dağıtma ve hesap ayarlarınız ile ilgili olarak/herhangi bir amaçla üçüncü kişilere başka şekillerde açıklama hakkını tanımış oluyorsunuz.

Aşağıdakileri beyan ve taahhüt etmektesiniz:

 • Genel Kullanıcı Katkılarına dair tüm hakların mülkiyeti ve kontrolü sizdedir ve yukarıda belirtilen lisansı biz ve iştiraklerimiz, temsilcilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile bunların ve bizim ilgili lisans sahiplerimiz, haleflerimiz ve görevlendirdiklerimize tanıma hakkına sahipsiniz.
 • Tüm Kullanıcı Katkılarınız bu Kullanım Koşullarına uymaktadır ve uyacaktır.

Gönderdiğiniz veya eklediğiniz tüm Kullanıcı Katkılarının sorumluluğunun size ait olduğunu ve yasallık, güvenilirlik, doğruluk ve uygunluk açısından tüm sorumluluğun Şirkete değil, size ait olduğunu anlamış bulunuyorsunuz.

 Siz veya Sitelerin başka bir kullanıcısı tarafından yayınlanan Kullanıcı Katkılarının içeriği veya doğruluğu konusunda herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu veya mesul tutulmayacağız.

Aşağıdaki haklara sahibiz:

 • Tamamen kendi takdirimizde olmak üzere herhangi bir Genel Kullanıcı Katkısını kaldırma veya yayınlamayı reddetme.
 • Herhangi bir Kullanıcı Katkısı ile ilgili olarak gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz eylemlerde bulunma; buna bu Kullanıcı Katkısının İçerik Standartlarını da içeren şekilde Kullanım Koşullarımızı ihlal ettiğine, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya herhangi bir kişi ya da kurumun başka bir hakkını ihlal ettiğine, Sitelerin kullanıcılarının kişisel güvenliğini tehdit ettiğine ve Şirket için bir mesuliyet doğuracağına inandığımız durumlar dahildir.
 • Kimliğinizi veya hakkınızdaki herhangi bir bilgiyi, tarafınızdan yayınlanan materyalin fikri mülkiyet hakları veya gizlilik hakkı dahil olmak üzere kendi haklarını ihlal ettiğini iddia eden üçüncü taraflara açıklama.
 • Sitelerin yasa dışı olduğundan şüphelenilen veya izinsiz kullanımı ile ilgili olarak sınırlama olmaksızın emniyete sevki de içeren şekilde gereken yasal eylemde bulunma.
 • Sınırlama olmaksızın bu Kullanım Koşullarının ihlalini de içeren şekilde herhangi bir nedenle ya da neden göstermeksizin Sitelerin tamamına veya bir kısmına erişiminizi sonlandırma veya askıya alma.
 • İster tarafınızdan seçilmiş, ister tarafımızdan verilmiş olsun, herhangi bir kullanıcı adını, parolayı veya başka bir tanımlayıcıyı tamamen kendi takdirimizde olduğu sürece istediğimiz zaman, bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğinizi düşündüğümüz durumları da içeren şekilde herhangi bir nedenle ya da neden belirtmeksizin devre dışı bırakma.

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Siteler üzerinde ya da aracılığıyla materyal yayınlayan kişilerin kimliğini veya başka bilgilerini açıklamamız yönündeki emniyet teşkilatı kurumları veya mahkemeler tarafından iletilen talep ya da emirleri eksiksiz olarak yerine getirme hakkına sahibiz. SORUŞTURMALAR SIRASINDA YA DA SORUŞTURMALARIN BİR SONUCU OLARAK YUKARIDAKİ TARAFLARIN EYLEMLERİNDEN YA DA BU TARAFLARIN VEYA EMNİYET KURUMLARININ YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARIN SONUCU OLARAK BULUNULAN EYLEMLERDEN DOĞAN TALEPLER KONUSUNDA ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, TEMSİLCİLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE SERVİS SAĞLAYICILARINI HARİÇ TUTACAĞINIZI VE TAZMİN EDECEĞİNİZİ BEYAN EDİYORSUNUZ.

Ancak materyalin tamamını Sitelere yayınlanmadan önce gözden geçiremez ve itiraz konusu materyalin yayınlandıktan sonra hızlı bir şekilde kaldırılmasını garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir kullanıcı veya üçüncü tarafın sağladığı iletimler, iletişim veya içerik ile ilgili olarak eylemlerimiz veya eylemsizliğimiz ile ilgili herhangi bir mesuliyet kabul etmeyeceğiz. Bu bölümde açıklanan faaliyetlerin yerine getirilmesi veya getirilmemesi için kimseye karşı bir mesuliyet veya sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

İçerik Standartları

Aşağıdaki içerik standartları tüm Genel Kullanıcı Katkıları, Etkileşimli Hizmetlerin kullanımı ve geçerli olduğunda tüm Genel Olmayan Kullanıcı Katkıları için geçerlidir.  Kullanıcı Katkıları bütünüyle yürürlükteki tüm federal, devlet, yerel ve uluslararası kanun ve düzenlemelere uygun olmalıdır. Kullanıcı Katkıları, yukarıdakileri sınırlamaksızın aşağıdakilere uygun olmalıdır:

 • İtibar zedeleyici, müstehcen, uygunsuz, küfürlü, kırıcı, taciz nitelikli, şiddet içeren, nefret dolu, tahrik edici veya başka şekillerde sakıncalı olabilecek materyal içermemeli.
 • Cinsel içerikli veya pornografik materyal tanıtımı yapmamalı veya ırk, cinsiyet, din, milli köken, engellilik durumu, cinsel yönelim veya yaşa dayalı ayrımcılığı desteklememelidir.
 • Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, diğer mülkiyet hakları veya başka kişilerin diğer haklarını ihlal etmemelidir.
 • Başka kişilerin yasal haklarını (reklam ve gizlilik hakları dahil) ihlal etmeyecek veya yürürlükteki kanunlar veya düzenlemeler kapsamında herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk doğurabilecek ya da bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Beyanımızı başka şekillerde ihlal edebilecek herhangi bir materyal içermemelidir.
 • Herhangi bir kişiyi yanıltıcı nitelikte olmamalıdır.
 • Herhangi bir yasa dışı faaliyeti desteklememeli veya herhangi bir yasa dışı faaliyeti savunmamalı, desteklememeli veya bunlara yardımcı olmamalıdır.
 • Sıkıntı, rahatsızlık veya lüzumsuz endişeye neden olmamalı ya da başka bir kişiyi üzecek, utandıracak, telaşlandıracak veya sinirlendirecek nitelikte olmamalıdır.
 • Başka bir kişiyi taklit etmemeli veya kimliğinizi yanlış tanımlama ya da başka bir kişi ya da kuruluşla ilişkiniz varmış gibi gösterme niteliği taşımamalıdır.
 • Yarışmalar, çekilişler veya diğer satış promosyonları, takas veya reklam gibi herhangi bir ticari faaliyet veya satış işlemi ile ilgili olmamalıdır.
 • Öyle olmadığı halde tarafımızdan ya da herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından gönderildiği ya da desteklendiği izlenimini vermemelidir.

Yayınlanan Bilgilere Dayalı Olarak Hareket Etme

Siteler üzerinde ya da aracılığıyla görüntülenen bilgiler, yalnızca genel olarak bilgi verme amacını taşımaktadır. Bu bilgilerin, doğruluğu, eksiksizliği veya kullanışlılığı hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız. Bu tür bilgilere dayalı olarak atacağınız her adımda risk tamamen size ait olacaktır. Bu materyallere siz veya Siteleri ziyaret eden başka kişilerin ya da içerik konusunda bilgilendirilen herhangi bir kişinin güvenmesinden doğan her tür mesuliyet ve sorumluluğu reddetmekteyiz.

Siteler, başka kullanıcılar, blog yazarları ve üçüncü taraf lisans verenleri, sendikacılar, toplayıcılar ve/veya bildirim hizmetleri dahil olmak üzere üçüncü taraflar tarafından sağlanan içerik içerebilir. Bu materyallerde ifade edilen tüm beyanlar ve/veya fikirler ile tüm makaleler ve sorulara verilen tüm yanıtlar ile Şirket tarafından sunulanlar dışındaki diğer tüm içerik, tamamen bu materyalleri sağlayan kişi veya kurumun fikridir ve tamamen onların sorumluluğundadır. Bu materyaller, Şirketin görüşlerini yansıtmaz. Üçüncü tarafların sağladığı materyallerin içeriği veya doğruluğu ile ilgili olarak siz veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğumuz ya da mesuliyetimiz bulunmamaktadır.

Sitelerin İçeriğinde Yapılan Değişiklikler ve İşlevsellik Değişiklikleri

Sitelerin içeriğini zaman zaman değiştirebiliriz ancak bu içerik eksiksiz ve güncel olmayabilir. Benzer şekilde, Sitelerin işlevselliği (sınırlama olmaksızın Sitelere erişmek ve kullanmak için kullandığınız yolu içerecek şekilde, çevrimiçi veya mobil ya da mobil uygulama yoluyla) bahsi geçen erişim veya kullanım yoluna göre değişiklik gösterebilir.  Siteler üzerinde sunulan materyal herhangi bir zamanda güncelliğini kaybetmiş olabilir ve bu materyali güncelleme konusunda bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Siz ve Site Ziyaretleriniz ile ilgili Bilgiler

Siteler üzerinden topladığımız tüm bilgiler, Sitelerimizden her birinin ana sayfasında yer alan Gizlilik Beyanımıza tabidir. Siteleri kullanarak, bilgilerinizle ilgili olarak Gizlilik Beyanımızla uyum içinde gerçekleştireceğimiz tüm eylemlere izin vermiş oluyorsunuz.

İşlem Şartları ve Koşulları

Siteler aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemler ile Siteler aracılığıyla ya da ziyaretleriniz sonucu oluşturulan hizmetler için diğer işlemler buraya referans olarak dahil edilmiş olan işleminize özgü Şart ve Koşullar kapsamında yönetilecektir.

Sitelere Bağlantı Verme ve Sosyal Medya Özellikleri

Adil ve yasal bir şekilde yapmanız ve itibarımızı zedelememeniz ya da itibarımızdan faydalanmaya çalışmamanız şartıyla ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz ancak bu bağlantı hiçbir şekilde açıkça verilmiş iznimiz olmadan herhangi birlik, onay veya desteği işaret edecek şekilde oluşturulmamalıdır.

Siteler aşağıdakileri gerçekleştirmenize olanak tanıyan belirli sosyal medya işlevleri sunabilir:

 • Kendi web siteniz veya üçüncü taraf web sitelerinden Sitelerin belirli içeriğine bağlantı verme.
 • Sitelerdeki belirli içeriğe veya içerik bağlantılarına sahip e-postalar veya başka yazışmalar gönderme.
 • Sitelerdeki içeriğin sınırlı bölümlerini kendi web sitelerinizde veya üçüncü taraf web sitelerinde görüntüleme veya bunların görünümünü verme.

Bu özellikleri yalnızca tarafımızdan sağlanan şekilde, ve yalnızca görüntülenen içerik ile ilgili olarak, aksi durumlarda ise bu özelliklerle birlikte sunduğumuz ilave şart ve koşullara uygun şekilde kullanabilirsiniz. Yukarıdakilere tabi şekilde aşağıdakileri yapmamalısınız:

 • Sahibi olmadığınız herhangi bir web sitesinden bağlantı oluşturmak.
 • Sitelerin ya da bazı kısımlarının başka herhangi bir sitede görüntülenmesine veya görüntülenmiş gibi görülmesine (çerçeveleme, derin bağlantı veya hat içi bağlantı) neden olma.
 • Sitelerin ana sayfası dışında herhangi bir kısmına bağlantı verme.
 • Sitelerdeki materyallerle ilgili olarak bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmü ile tutarlı olmayan şekilde bir eylemde bulunmak.

Çerçeveleme veya bağlantı oluşturma işlemlerinin derhal iptal edilmesi konusunda bizimle işbirliğinde bulunmayı kabul ediyorsunuz. Bildirimde bulunmaksızın bağlantı kurma iznimizi geri alma hakkımızı saklı tutmaktayız.

Kendi takdirimizde olacak şekilde, bildirimde bulunmaksızın dilediğimiz zaman sosyal medya işlevlerinin tamamını ya da herhangi bir kısmını devre dışı bırakabiliriz.

Sitelerden Verilen Bağlantılar

Siteler üçüncü tarafların sunduğu başka sitelere ve kaynaklara yönlendiren bağlantılar içeriyorsa, bu bağlantılar yalnızca sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Bu banner reklamları ve sponsor bağlantılarını da içeren şekilde reklamlarda yer alan bağlantıları da kapsar. Bu siteler veya kaynakların içeriği ile ilgili olarak herhangi bir kontrol yetkimiz bulunmamaktadır ve bunlar ya da bunların kullanılmasından kaynaklanan zarar veya hasarlarla ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz. Sitelerde bağlantısı verilen üçüncü taraf web sitelerine erişmeye karar vermeniz halinde risk tamamen size ait olacak ve bu web sitelerinin şart ve koşullarına tabi olacaksınız.

Garanti Reddi

İnternet veya Sitelerinden indirmeniz için sunulan dosyaların virüs veya başka zarar verici kodlardan arındırılmış olacağını garanti edemeyeceğimiz ve etmediğimizi anlamış bulunuyorsunuz. Antivirüs koruması ve veri girişi ve çıkışı doğruluğu için ilgili gereklilikleri karşılamak için gereken prosedür ve kontrol noktalarının uygulanması ve kaybedilen verilerin yeniden elde edilmesi için Sitelerin dışında bir yol bulundurulması sizin sorumluluğunuzdadır. BİLGİSAYARINIZ YA DA EKİPMANINIZA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINA, VERİLERE VEYA DİĞER MATERYALİNİZE WEB SİTESİNİ VEYA SİTELER ARACILIĞIYLA EDİNİLEN HİZMET YA DA ÖĞELERİ KULLANMANIZ YA DA BUNLARDA VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI WEB SİTELERİNDE YAYINLANAN HERHANGİ MATERYALİ İNDİRMENİZ NEDENİYLE BULAŞAN HERHANGİ BİR DAĞITIK HİZMETİ ENGELLEME SALDIRISI, VİRÜS VEYA BAŞKA TEKNOLOJİK AÇIDAN YIKICI VEYA ZARARLI MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK MESULİYET KABUL ETMEYECEĞİZ.

SİTELERİ, İÇERİKLERİNİ VE SİTELER ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMET VEYA ÖĞELERİ KULLANIMINIZ KONUSUNDA TÜM RİSK SİZE AİTTİR. SİTELER, İÇERİKLERİ VE SİTELER ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMET VE ÖĞELER “OLDUĞU GİBİ” VE “UYGUN OLDUKÇA” SUNULMAKTA VE BU KONUDA AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. ŞİRKET YA DA ŞİRKET İLE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ SİTELERİN EKSİKSİZLİĞİ, GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, DOĞRULUĞU VEYA KULLANILABİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMİNAT SUNMAMAKTADIR. YUKARIDAKİLERİ SINIRLANDIRMAKSIZIN, ŞİRKET YA DA ŞİRKET İLE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR KİŞİ, SİTELERİN, İÇERİĞİN VEYA SİTELER ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMET VEYA ÖĞELERİN DOĞRU, GÜVENİLİR, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINA, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNE, SİTELERİMİZ VEYA SİTELERİMİZİ SUNMAMIZI SAĞLAYAN SUNUCULARIN VİRÜS VEYA DİĞER YIKICI YA DA  ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINA YA DA SİTELER VEYA SİTELER ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMET VEYA ÖĞELERİN BAŞKA ŞEKİLLERDE İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMİNAT SUNMAMAKTADIR

ŞİRKET, İŞBU BELGE İLE AÇIK YA DA ZIMNİ, KANUNİ YA DA BAŞKA ŞEKİLLERDE, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA İÇEREN HER TÜRDEN GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.

YUKARIDAKİLER, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR KAPSAMINDA HARİÇ TUTULABİLECEK VEYA SINIRLANDIRILABİLECEK HERHANGİ BİR GARANTİYİ ETKİLEMEZ.

Sorumluluk Sınırlaması

ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, GÖRELİLERİ VEYA YÖNETİCİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE, HİÇBİR YASAL KURAMA DAYALI OLARAK, SİTELER VEYA SİTELERDE BAĞLANTI VERİLEN DİĞER WEB SİTELERİ, SİTELER YA DA BU DİĞER WEB SİTELERİNDEKİ İÇERİK VEYA SİTELER YA DA BU DİĞER WEB SİTELERİ ARACILIĞIYLA SUNULAN HİZMETLER VEYA ÖĞELERİN KULLANIMI YA DA KULLANILMAMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA BUNLARDAN DOĞAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, BAĞLI, ARIZİ YA DA CEZAİ HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKTIR; BUNLAR SINIRLAMA OLMAKSIZIN KİŞİSEL YARALANMA, AĞRI VE ISTIRAP, DUYGUSAL SIKINTI, KAZANÇ KAYBI, KÂR KAYBI, İŞ KAYBI VEYA BEKLENEN TASARRUFLARDA KAYIP, KULLANIM KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, VERİ KAYBI VE İSTER AKDİ (İHMAL DAHİL), İSTER SÖZLEŞME İHLALİ VE İSTER BAŞKA ŞEKİLLERDE ORTAYA ÇIKMIŞ OLSUN, ÖNGÖRÜLEBİLİR OLANLAR DAHİ TÜM DİĞER KAYIPLARI İÇEREBİLİR.

YUKARIDAKİLER, YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR KAPSAMINDA HARİÇ TUTULABİLECEK VEYA SINIRLANDIRILABİLECEK HERHANGİ BİR MESULİYETİ ETKİLEMEZ.

Tazminat

Şirketi, iştiraklerini, temsilcilerini, lisans verenlerini ve hizmet sağlayıcılarını ve bunların ilgili görevlileri, yöneticileri, çalışanları, yüklenicileri, temsilcileri, lisans verenleri, tedarikçileri, halefleri ve görevlendirdiklerini bu Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya sınırlama olmaksızın Kullanıcı Katkılarınız, Sitelerin içeriğinin, hizmet ve ürünlerinin bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilen dışında kullanmanız veya Sitelerden elde edilen bilgileri kullanmanızı da içeren şekilde Siteleri kullanmanızdan doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan talepler, mesuliyetler, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, harcamalar veya ücretlere (makul avukat ücretleri dahil) karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve bu tarafların zarar görmesini engellemeyi kabul ediyorsunuz.

Amir Kanun ve Yargı Yetki Alanı

Yürürlükteki kanunların izin verdiği kapsamda, Siteler ve bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm hususlar ile bunlardan kaynaklanan ve bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her tür anlaşmazlık veya talep (her durumda sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) herhangi bir kanun hükmü veya kural (Teksas Eyaletinde veya başka yargı yetki alanlarında) seçimi ya da çakışması dikkate alınmaksızın Teksas Eyaleti kanunlarına uygun şekilde yönetilecek ve çözümlenecektir.

Bu Kullanım Koşulları veya Sitelerden doğan ya da bunlarla ilişkili her dava veya kovuşturma, münhasır olarak Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemeleri veya her bir durumda Dallas Şehri ve Dallas Kazasında bulunan Teksas Eyaleti mahkemelerinde yürütülecektir. Bu mahkemelerin yargı yetkisine veya dava görüşme yeri olarak görülmesine karşı her tür itirazınızdan feragat etmiş bulunuyorsunuz.

Feragat ve Bölünebilirlik

Şirket tarafından bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir şart veya koşuldan feragat edilmesi, bu şart veya koşuldan veya başka şart ve koşullardan gelecekte de feragat edileceği anlamına gelmez ve Şirketin bu Kullanım Koşulları kapsamındaki herhangi bir hak veya hükümden faydalanmamayı seçmesi ilgili hak veya hükümden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya yargı yetkisi sahibi tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz addedilmesi durumunda ilgili hüküm kaldırılacak veya asgari düzeyle sınırlanacak ve Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri eksiksiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşmenin Tamamı

Kullanım Koşulları, siz ve MoneyGram arasında Siteler ile ilgili olarak varılan anlaşmanın tamamını oluşturur ve Siteler ile ilgili olarak daha önceki ister yazılı, ister sözlü olsun tüm anlaşmalar, mutabakatlar, beyanlar ve teminatların yerine geçer.

Yorumlarınız ve Şikayetleriniz

Siteler, MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201 tarafından işletilmektedir. Geri bildirim, yorumlar, teknik destek talepleri ve Siteler ile ilgili diğer yazışmalar Sitelerimizin her birinin ana sayfasında yer alan talimatların izlenmesiyle bize yönlendirilmelidir.