Τελευταία τροποποίηση: 1 Φεβρουαρίου 2017

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης συνομολογούνται από και μεταξύ υμών και της MoneyGram Payment Services, Inc., ("Εταιρεία", "εμείς" ή "εμάς"). Οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις, μαζί με τυχόν έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς (συλλογικά, οι παρόντες «Όροι Χρήσης»), διέπουν την πρόσβασή σας στο και τη χρήση του moneygram.com, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργικότητας και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ή μέσω των τομέων, υποτομέων ή υποκαταλόγων της moneygram.com, ανεξάρτητα από το μέσο πρόσβασης και χρήσης που διαθέτετε (online ή κινητό, μεταξύ των οποίων και οποιαδήποτε εφαρμογή για κινητά) (συλλογικά οι "Δικτυακοί Τόποι"), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους. Χρησιμοποιώντας τους Δικτυακούς Τόπους, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, που βρίσκονται σε κάθε αρχική σελίδα των Δικτυακών Τόπων μας και ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν πρέπει να επισκεφτείτε ή να χρησιμοποιήσετε τους Δικτυακούς Τόπους.

Οι Δικτυακοί Τόποι προσφέρονται και είναι διαθέσιμοι για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών ή να έχουν ενηλικιωθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα ή στον τόπο κατοικίας τους. Χρησιμοποιώντας τους Δικτυακούς Τόπους, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση με την Εταιρεία και πληρούνται όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Εάν δεν πληρούνται όλες αυτές οι απαιτήσεις, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των Δικτυακών Τόπων.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται από καιρού εις καιρό να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιοποιηθούν, και ισχύουν εφεξής για κάθε πρόσβαση και χρήση των Δικτυακών Τόπων. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους μετά τη δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης, σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρού εις καιρό, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους και Ασφάλεια Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιούμε τους Δικτυακούς Τόπους, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό που παρέχουμε από τους Δικτυακούς Τόπους, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος των Δικτυακών Τόπων δεν είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Από καιρού εις καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε χρήστες, μεταξύ των οποίων και εγγεγραμμένοι χρήστες, σε μέρος ή στο σύνολο των Δικτυακών Τόπων. Είστε υπεύθυνοι να επιφέρετε όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους ή σε μέρος των πόρων που προσφέρονται, μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες λεπτομέρειες εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη χρήση των Δικτυακών Τόπων είναι ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους Δικτυακούς Τόπους είναι σωστές, ενημερωμένες και πλήρεις. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Δικτυακών Τόπων ή με άλλο τρόπο, μεταξύ των οποίων η χρήση οποιασδήποτε αλληλεπιδραστικής λειτουργίας στους Δικτυακούς Τρόπους, διέπονται από τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε σχετικά με τα στοιχεία σας ως συνέπεια της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Εάν επιλέξετε ή σας δοθεί ένα όνομα χρήστη, συνθηματικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφάλειάς μας, χειριστείτε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και μην τις γνωστοποιήσετε σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός και συμφωνείτε να μην παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους ή τμήματα αυτών χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, το συνθηματικό σας ή άλλες πληροφορίες ασφάλειας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του συνθηματικού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Συμφωνείτε επίσης να βεβαιωθείτε ότι έχετε αποχωρήσει από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Χρησιμοποιήστε ιδιαίτερη προσοχή κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, έτσι ώστε οι άλλοι να μην είναι σε θέση να δουν ή να καταγράψουν το συνθηματικό σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες σας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι Δικτυακοί Τόποι και ολόκληρο το περιεχόμενο, χαρακτηριστικά και λειτουργίες τους (μεταξύ των οποίων όλες οι πληροφορίες, λογισμικό, κείμενο, οθόνες, εικόνες, βίντεο και ήχος, καθώς και ο σχεδιασμός, η επιλογή και η διάταξη αυτών), ανήκουν στην Εταιρεία, στους δικαιοπάροχούς της ή σε άλλους φορείς παροχής των εν λόγω υλικών, και προστατεύονται από τη νομοθεσία για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή νόμους περί ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ ή διεθνώς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, δημόσια προβολή, δημόσια παράσταση, αναδημοσίευση, λήψη, αποθήκευση ή μετάδοση οποιουδήποτε από το υλικό στις ιστοσελίδες μας, εκτός από τα εξής:

 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά αντίγραφα των υλικών αυτών στη μνήμη RAM ως παρεπόμενο της προσπέλασης και προβολής αυτών των υλικών σας.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία που αποθηκεύονται προσωρινά στην ενδιάμεση μνήμη από το web browser σας για λόγους βελτίωσης της απεικόνισης.
 • Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε ένα αντίγραφο από έναν εύλογο αριθμό σελίδων των Δικτυακών Τόπων για προσωπική σας χρήση και όχι για περαιτέρω αναπαραγωγή, δημοσίευση ή διανομή.
 • Αν παρέχουμε για λήψη εφαρμογές για υπολογιστή desktop, κινητό ή άλλο, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, εφόσον συμφωνείτε να δεσμεύεστε από άδεια χρήσης τελικού χρήστη μας για τέτοιες εφαρμογές.
 • Αν παρέχουμε χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο, μπορείτε να προβείτε στις ενέργειες που είναι ενεργοποιημένες για τα χαρακτηριστικά αυτά.

Δεν πρέπει να:

 • Τροποποιήσετε αντίγραφα όλων των υλικών από τις τοποθεσίες.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή αρχεία ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από το συνοδευτικό κείμενο.
 • Διαγράψετε ή τροποποιήσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από τα αντίγραφα των υλικών από τους Δικτυακούς Τόπους.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, λάβετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των Δικτυακών Τόπων κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τους Δικτυακούς Τόπους παύει αμέσως και θα πρέπει, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του υλικού που διαθέτετε. Ουδέν δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον από ή προς τους Δικτυακούς Τόπους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων μεταβιβάζεται προς εσάς, και η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος που δεν εκχωρείται ρητώς. Οποιαδήποτε χρήση των Δικτυακών Τόπων που δεν επιτρέπεται ρητώς από τους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί παραβίαση των Όρων Χρήσης και μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και λοιπά.

Εμπορικά σήματα

Το όνομα MONEYGRAM, το λογότυπο, ο σχεδιασμός της σφαίρας και τα σχετικά εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τα σήματα υπηρεσιών, και άλλες εμπορικές ενδείξεις που κατέχει η Εταιρεία είναι σήματα κατατεθέντα ή μη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες ή εμπορικές ενδείξεις που αναφέρονται στους Δικτυακούς Τόπους ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους αναγνώρισης.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Δικτυακούς Τόπους μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τους Δικτυακούς Τόπους:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιουσδήποτε ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς (μεταξύ των οποίων, τυχόν νόμους σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες).
 • Για λόγους εκμετάλλευσης, βλάβης ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή βλάβης ανηλίκων με οποιονδήποτε τρόπο έκθεσής τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ή με άλλο τρόπο.
 • Για μετάδοση ή επίτευξη αποστολής, οποιουδήποτε διαφημιστικού ή προωθητικού υλικό, μεταξύ των οποίων "σκουπίδια αλληλογραφίας" (junk mail), "επιστολή αλυσίδα" (chain letter) ή "απρόσκλητη αλληλογραφία" (spam) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πρόσκληση.
 • Για να υποδυθείτε ή να προσπαθήσετε να μιμηθείτε την Εταιρεία, υπάλληλο της Εταιρείας, άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μεταξύ των οποίων, χρησιμοποιώντας τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα οθόνης που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα παραπάνω).
 • Για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει ή να απολαύσει τους Δικτυακούς Τόπους, ή η οποία, όπως καθοριστεί από εμάς, μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή τους χρήστες των Δικτυακών Τόπων ή τους δημιουργήσει νομικές ευθύνες.

Επιπλέον, και χωρίς περιορισμό, συμφωνείτε να μην:

 • Χρησιμοποιήσετε τους Δικτυακούς Τόπους με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, φορτώσει υπερβολικά, ή βλάψει τον Δικτυακό Τόπο ή να παρεμποδίσει τη χρήση των Δικτυακών Τόπους από οποιονδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένης της ικανότητάς του να συμμετάσχει σε πραγματικό χρόνο σε δραστηριότητες μέσω των Δικτυακών Τόπων.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσον για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Δικτυακούς Τόπους για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται στους Δικτυακούς Τόπους.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται στους Δικτυακούς Τόπους ή για οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.
 • Χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία των Δικτυακών Τόπων.
 • Εισάγετε ιούς, δούρειους ίππους (Trojan horses), σκουλήκια (worms), λογικές βόμβες (logic bombs) ή άλλο κακόβουλο, τεχνολογικά διασπαστικό ή επιβλαβές υλικό.
 • Προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, παρεμβαίνετε, βλάψετε ή διασπάσετε οποιαδήποτε τμήματα των Δικτυακών Τόπων, τον ή τους διακομιστές στους οποίους έχουν αποθηκευτεί οι Δικτυακοί Τόποι, ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τους Δικτυακούς Τόπους.
 • Επιτεθείτε στους Δικτυακούς Τόπους μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας (denial-of-service) ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.
 • Επιχειρήσετε με άλλο τρόπο να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία των Δικτυακών Τόπων.

Συνεισφορές χρήστη

Οι Δικτυακοί Τόποι ενδέχεται να διαθέτουν εφαρμογές συζητήσεων (chat) ή αποστολής μηνυμάτων (messaging), μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, πινάκων ανακοινώσεων και άλλες αλληλεπιδραστικές λειτουργίες (συλλήβδην, "Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες") που επιτρέπουν στους χρήστες να αναρτούν, υποβάλλουν, δημοσιεύουν, απεικονίζουν ή μεταδίδουν σε άλλους χρήστες ή άλλα πρόσωπα (εφεξής, "αναρτούν") περιεχόμενο ή άλλο υλικό (συλλήβδην, "Συνεισφορές χρήστη") στους ή μέσω των Δικτυακών Τόπων. Ομοίως, οι Δικτυακοί Τόποι μπορεί να παρουσιάσουν, να αποδεχθούν και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά στοιχεία του προφίλ (μεταξύ των οποίων δελτία ταυτότητας, άδεια οδήγησης, διαβατήριο ή άλλο δελτίο ταυτοπροσωπίας, μαζί με όλο το περιεχόμενο σε αυτό) και εφαρμογές μετρήσεων/αναλύσεων χρηστών (συλλήβδην, "Μη-Δημόσιες Συνεισφορές χρήστη") που επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν στην Εταιρεία πληροφορίες που χρειαζόμαστε προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Δημόσιες Συνεισφορές Χρήστη και Μη-Δημόσιες Συνεισφορές χρήστη είναι γνωστές συλλογικά ως "Συνεισφορές χρήστη".

Κάθε Δημόσια Συνεισφορά χρήστη που δημοσιεύετε στον Δικτυακό Τόπο θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη. Δημοσιεύοντας κάθε Δημόσια Συνεισφορά χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους, παρέχετε σε εμάς και στους συνεργάτες μας, στους πράκτορες και στους φορείς παροχής υπηρεσιών, και σε κάθε ένα από τους αντίστοιχους κατόχους άδειας μας, και διαδόχους και εκδοχείς τους και εκχωρείτε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν, αναπαραγάγουν, τροποποιήσουν, εκτελέσουν, απεικονίσουν, διανείμουν και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκαλύψουν σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό/σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Είστε ιδιοκτήτης ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματα σε και για τις Δημόσιες Συνεισφορές Χρήστη και έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που χορηγήθηκε παραπάνω προς εμάς και τους συνεργάτες μας, τους πράκτορες και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, και σε κάθε ένα από τους αντίστοιχους κατόχους άδειας μας, τους διαδόχους και εκδοχείς τους.
 • Όλες οι Συνεισφορές Χρήστη σας συμμορφώνονται και θα συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε Συνεισφορές Χρήστη που υποβάλετε ή συνεισφέρετε, και εσείς, όχι η Εταιρεία, έχετε την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, αξιοπιστίας, ακρίβειας και καταλληλότητάς του.

 Ουδεμία ποινική ή αστική ευθύνη φέρουμε έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια τυχόν Συνεισφορών χρήστη που δημοσιεύτηκαν από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Δικτυακών Τόπων.

Έχουμε το δικαίωμα να:

 • Αφαιρέσουμε ή να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε Δημόσια Συνεισφορά χρήστη για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με οποιαδήποτε Συνεισφορά χρήστη που κρίνουμε αναγκαίο ή σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης, εάν πιστεύουμε ότι τέτοια Συνεισφορά χρήστη παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, μεταξύ των οποίων τα Πρότυπα Περιεχομένου, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών των Διαδικτυακών Τόπων ή του κοινού ή θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για την Εταιρεία.
 • Αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος ισχυρίζεται ότι το υλικό που δημοσιεύτηκε από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματά τους, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους για προσωπικά δεδομένα.
 • Λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η παραπομπή στις Αρχές επιβολής του νόμου, για οποιαδήποτε υποψία παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των Δικτυακών Τόπων.
 • Τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος των Δικτυακών Τόπων για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.
 • Απενεργοποιήσουμε ανά πάσα οποιοδήποτε όνομα χρήστη, συνθηματικό ή άλλο αναγνωριστικό, ανεξάρτητα εάν έχει επιλεγεί από εσάς ή έχει παρασχεθεί από εμάς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, μεταξύ των οποίων, εφόσον, κατά τη γνώμη μας, έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, έχουμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε πλήρως με οποιεσδήποτε Αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που ζητά ή να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε δημοσιεύει υλικό στους ή μέσω των Δικτυακών Τόπων. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΗΦΘΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλο το υλικό πριν αναρτηθεί στους Δικτυακούς Τόπους, και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την άμεση απομάκρυνση ανάρμοστου υλικού αφού έχει αναρτηθεί. Κατά συνέπεια, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια όσον αφορά τις μεταδόσεις, επικοινωνίες ή περιεχόμενο που παρέχεται από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο. Ουδεμία νομική ευθύνη ή ευθύνη προς οποιονδήποτε φέρουμε για τη λειτουργία ή μη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Πρότυπα περιεχομένου

Τα παρακάτω πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για οποιαδήποτε και όλες τις Δημόσιες Συνεισφορές χρήστη και τη χρήση των Αλληλεπιδραστικών Υπηρεσιών και, όπου ισχύει, για οποιαδήποτε και όλες τις μη-Δημόσιες Συνεισφορές χρήστη. Οι Συνεισφορές χρήστη πρέπει στο σύνολό τους να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι Συνεισφορές χρήστη δεν πρέπει να:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, υβριστικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, βίαιο, απεχθές, εμπρηστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο.
 • Προωθούν σεξουαλικό ή πορνογραφικό υλικό, βία ή διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.
 • Παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της δημοσιότητας και των προσωπικών δεδομένων) ή να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή που διαφορετικά μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Δήλωση Απορρήτου.
 • Είναι πιθανό να παραπλανήσουν οποιοδήποτε πρόσωπο.
 • Προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ή υποθάλπουν, προωθούν ή βοηθούν οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
 • Προκαλούν ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος ή είναι πιθανό να διαταράξουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση, τρομάξουν ή παρενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
 • Προκαλέσουν πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή ψευδή δήλωση της ταυτότητάς σας ή της σχέσης σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό.
 • Περιλαμβάνουν εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις και άλλες προσφορές πωλήσεων, ανταλλαγές ή διαφήμιση.
 • Δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από ή έχουν εγκριθεί από εμάς ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν αυτό δεν ισχύει.

Εμπιστοσύνη σε αναρτημένες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ή μέσω των Δικτυακών Τόπων διατίθενται αποκλειστικά για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Εμείς δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δίνετε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη. Εμείς απαλλασσόμαστε κάθε νομικής και άλλης ευθύνης που προκύπτει από οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που δίνετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης των Δικτυακών Τόπων σε αυτό το υλικό, ή από όποιον μπορεί να είναι ενημερωμένος για οποιαδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Οι Δικτυακοί Τόποι μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, μεταξύ των οποίων υλικά που παρέχονται από άλλους χρήστες, bloggers και τρίτους δικαιοπάροχους, κοινοπραξίες, αθροιστικούς δικτυακούς τόπους (aggregators) ή/και υπηρεσίες αναφορών. Όλες οι δηλώσεις ή/και απόψεις που εκφράζονται σε αυτά τα υλικά, και όλα τα άρθρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο περιεχόμενο, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις και αποτελούν ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέχει τα υλικά αυτά. Τα υλικά αυτά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρείας. Ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρουμε προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού που παρέχεται από τρίτους.

Αλλαγές στο περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων και Αποκλίσεις Λειτουργικότητας

Μπορούμε να ενημερώνουμε το περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων από καιρού εις καιρό, αλλά το περιεχόμενο αυτό δεν είναι απαραίτητα πλήρες ή ενήμερο. Ομοίως, η λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων (μεταξύ των οποίων τα μέσα πρόσβασής σας και η χρήση των Δικτυακών Τόπων από εσάς, από απευθείας σύνδεση ή κινητό τηλέφωνο, είτε μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα) ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με το μέσο πρόσβασης ή τη χρήση. Οποιοδήποτε από το υλικό στους Δικτυακούς Τόπους μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή, και ουδεμία υποχρέωση έχουμε να ενημερώνουμε το εν λόγω υλικό.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στους Δικτυακούς Τόπους

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Δικτυακούς Τόπους υπόκεινται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία βρίσκεται σε κάθε αρχική σελίδα των Δικτυακών Τόπων μας. Χρησιμοποιώντας τους Δικτυακούς Τόπους μας, συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία μας σε σχέση με τα στοιχεία σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές μέσω των Δικτυακών Τόπων ή άλλες συναλλαγές για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τους Δικτυακούς Τόπους ή ως αποτέλεσμα των επισκέψεών σας διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη συναλλαγή σας, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά.

Σύνδεση με τους Δικτυακούς Τόπους και Χαρακτηριστικά Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική σελίδα μας, εφόσον η σύνδεσή σας γίνεται με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή επωφελείται από αυτήν, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τρόπο που υπαινίσσεται οποιαδήποτε μορφή επαγγελματικής σχέσης, έγκρισης ή υποστήριξης από μέρους μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Οι Δικτυακοί Τόποι μπορεί να παρέχουν ορισμένα χαρακτηριστικά μέσων μαζικής κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να:

 • Συνδέεστε από δικούς σας δικτυακούς τόπους ή δικτυακούς τόπους τρίτων σε συγκεκριμένο περιεχόμενο των Δικτυακών Τόπων.
 • Στέλνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλες επικοινωνίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συνδέσμους με συγκεκριμένο περιεχόμενο, που υπάρχει στους Δικτυακούς Τόπους.
 • Απεικονίζονται περιορισμένα τμήματα του περιεχομένου των Δικτυακών Τόπων ή να απεικονίζονται στο δικό σας ή σε ορισμένους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες αποκλειστικά όπως παρέχονται από εμάς, και μόνο σε σχέση με το περιεχόμενο με το οποίο εμφανίζονται. Διαφορετικά, σύμφωνα με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που παρέχουμε σε σχέση με τέτοια χαρακτηριστικά. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν πρέπει να:

 • Αποκαταστήσετε σύνδεση από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο που δεν ανήκει σε εσάς.
 • Απεικονίζετε ή να εμφανίζετε τους Δικτυακούς Τόπους ή τμήματα αυτών, π.χ. μέσα σε πλαίσια, βαθιές συνδέσεις (deep linking) ή σύνδεση σε σειρά (in-line linking), σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο.
 • Συνδέεστε σε οποιοδήποτε μέρος των Δικτυακών Τόπων, εκτός από την αρχική σελίδα.
 • Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλετε να λάβετε τα μέτρα σας σχετικά με το υλικό των Δικτυακών Τόπων που δεν είναι συνεπές με οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την άμεση διακοπή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης εμφάνισης σε πλαίσιο ή σύνδεσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε όλα ή οποιαδήποτε χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιουσδήποτε συνδέσμους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση μας.

Σύνδεσμοι από τους Δικτυακούς Τόπους

Εάν οι Δικτυακοί Τόποι περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και τους πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, μεταξύ των οποίων διαφημιστικά πανό (banner) και συνδέσμους από χορηγίες. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή πόρων και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε οποιονδήποτε δικτυακό τόπο τρίτων συνδεδεμένο με τους Δικτυακούς Τόπους, το πράττετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Αποκήρυξη εγγυήσεων

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε, και δεν εγγυόμαστε ή διαβεβαιώνουμε ότι τα διαθέσιμα αρχεία για κατέβασμα από το Internet ή οι Δικτυακοί Τόποι θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλο καταστροφικό κώδικα. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, καθώς και για τη διατήρηση ενός εξωτερικού μέσου προς τους Δικτυακούς Τόπους για αποκατάσταση τυχόν απώλειας δεδομένων. ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE), ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΟ ΙΔΙΚΟΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Ή ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ Ή ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΑΣ ΤΟΠΟΙ Ή Ο Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΑ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΣ ΤΟΠΩΝ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΡΗΤΕΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΡΕΙΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ, ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΞΑΡΤΗΑ ΕΑΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές, τους πράκτορες, τους δικαιοπαρόχους και τους φορείς παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, εργολάβους, αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, διαδόχους και εκχωρείς της από οποιεσδήποτε αξιώσεις, ευθύνες, ζημιών, αποφάσεις, βραβεία, απώλειες, έξοδα, δαπάνες ή τέλη (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή τη χρήση των Διαδικτυακών Τόπων, μεταξύ των οποίων οι Συνεισφορές Χρήστη σας, οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων των Δικτυακών Τόπων, εκτός από εκείνα που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, ή τη χρήση εκ μέρους σας των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους Δικτυακούς Τόπους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, όλα τα θέματα σχετικά με τους Δικτυακούς Τόπους, τους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σχετίζεται με αυτά (εν πάση περιπτώσει, συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας του Τέξας, χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε επιλογή ή σύγκρουση με διάταξη νόμου ή κανόνα (είτε της πολιτείας του Τέξας ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία).

Οποιαδήποτε μήνυση, ενέργεια ή διαδικασία που εγείρεται από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τους Δικτυακούς Τόπους ασκείται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα δικαστήρια της πολιτείας του Τέξας, και εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται στην πόλη του Ντάλας στην κομητεία του Ντάλας. Παραιτείστε από οποιαδήποτε και όλες τις αντιρρήσεις ως προς την άσκηση της δικαιοδοσίας εκ μέρους σας από τέτοια δικαστήρια και τον τόπο διεξαγωγής σε τέτοια δικαστήρια.

Παραίτηση και Διαχωρισμός

Ουδεμία παραίτηση από την Εταιρεία από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τέτοιο όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, και κάθε αδυναμία της εταιρείας να διεκδικήσει δικαίωμα ή προϋπόθεση από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνιστά αποκήρυξη του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή πρέπει να εξαλείφεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο βαθμό, έτσι ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων Χρήσης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Σύνολο συμφωνίας

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν την πλήρη και μοναδική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη MoneyGram σε σχέση με τους Δικτυακούς Τόπους και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων και σύγχρονων αντιλήψεων, συμφωνιών, δηλώσεων και εγγυήσεων, γραπτών και προφορικών, που αφορούν τους Δικτυακούς Τόπους.

Τα σχόλια και οι ανησυχίες σας

Οι Δικτυακοί Τόποι λειτουργούν υπό τον έλεγχο της MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Παρατηρήσεις, σχόλια, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τους Δικτυακούς Τόπους πρέπει να απευθύνονται σε εμάς σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται σε κάθε αρχική σελίδα των Δικτυακών Τόπων μας.