ส่วนนี้จะได้อธิบายถึงวิธีและเหตุผลที่ MoneyGram ใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร

เว็บเพจของเราบางหน้าอาจมี "คุกกี้" (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือวัตถุข้อมูลอื่น ๆ (เช่น "แฟลชคุกกี้” (Flash Cookies) หรือ "พิกเซลแท็ก” (Pixel Tags") ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของท่านและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (ซึ่งรวมถึง IP Addresses) โดยไม่มีการระบุชื่อเพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติการทั่วไปและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ยังอาจถูกใช้เพื่อจดจำว่าท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่กลับเข้ามาใหม่หรือผู้บริโภคของ MoneyGram

และทำให้เราสามารถให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือตรงตามคุณลักษณะพิเศษที่ท่านกำหนดไว้ได้

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวตนท่านว่าเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้องซึ่งได้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ของเราแล้ว เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่หลาย ๆ  ครั้งขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา คำว่า คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทำนองเดียวกันนี้ เช่น Local Shared Objects (โดยทั่วไปจะเรียกกันว่า "แฟลชคุกกี้” (Flash Cookies)) และ เว็บเบคอน (Web Beacons) หรือ เว็บบั๊ก (Web Bugs) (ซึ่งรวมถึง GIF แบบโปร่งใส (Transparent Gif หรือ Clear Gif))

คุกกี้แบบใดที่ MONEYGRAM ใช้

1. คุกกี้จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถท่องไปได้ทั่วเว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างง่าย ๆ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านขอได้ เนื่องด้วยคุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เราจึงไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านในการใช้พวกมัน

เราได้ระบุรายการ 'คุกกี้จำเป็น' หลัก ๆ ที่ใช้ไว้ให้ท่านด้านล่าง พร้อมชื่อของคุกกี้และช่วงเวลาที่ถูกใช้

ชื่อ ช่วงเวลา
JSESSIONID เซสชั่นการท่องเว็บ
LtpaToken ถาวร
al_saved เซสชั่นการท่องเว็บ
mgo_profile_user_cookie ถาวร
mgo_rsa_user_cookie ถาวร

2. คุกกี้เกี่ยวกับสมรรถนะ

คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น หน้าเพจใดที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าไปบ่อยที่สุด และพวกเขาได้รับข้อความระบุความผิดพลาดจากเว็บเพจหรือไม่ คุกกี้เหล่านี้บางอย่างเป็นคุกกี้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ที่กำหนดค่าโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์เว็บของบุคคลที่สาม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเว็บไซต์ของเรานั้นถูกใช้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยในการติดตามตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกับหลาย ๆ บริษัท คุกกี้เหล่านี้ไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ ข้อมูลทุกอย่างที่คุกกี้เหล่านี้เก็บจะถูกนำมารวมกัน และเพราะฉะนั้น จะไม่มีการระบุชื่อและไม่มีผลกระทบกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการของ Moneygram ที่เราคิดว่าท่านจะสนใจ ซึ่งพิจารณาจากการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของ MoneyGram ที่เราคิดว่าท่านจะสนใจ ซึ่งพิจารณาจากการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยการใช้เว็บไซต์ของ MoneyGram ท่านยินยอมให้เราสามารถใส่คุกกี้ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านได้ เราได้ระบุรายการ 'คุกกี้เกี่ยวกับสมรรถนะ' หลัก ๆ ที่ใช้ไว้ให้ท่านด้านล่าง พร้อมชื่อของคุกกี้และช่วงเวลาที่ถูกใช้

ชื่อ ช่วงเวลา
WT_FPC ถาวร
__utma ถาวร
__utmb ถาวร
__utmc เซสชั่นการท่องเว็บ
__utmv ถาวร
__utmz ถาวร
ACOOKIE ถาวร

3. คุกกี้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกที่ท่านเลือกไว้ได้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่) และให้คุณสมบัติส่วนบุคคลมากขึ้นและดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้เหล่านี้สามารถถูกใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงของขนาดตัวอักษร ฟอนต์ และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจที่ท่านสามารถปรับแต่งค่าได้ คุกกี้เหล่านี้ยังอาจถูกใช้เพื่อให้การบริการตามที่ท่านขอ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมมาอาจเป็นแบบไม่มีการระบุชื่อและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของท่านบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ โดยการใช้เว็บไซต์ของ MoneyGram ท่านยินยอมให้เราสามารถใส่คุกกี้ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านได้ เราได้ระบุรายการ 'คุกกี้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงาน' หลัก ๆ ที่ใช้ไว้ให้ท่านด้านล่าง พร้อมชื่อของคุกกี้และช่วงเวลาที่ถูกใช้

ชื่อ ช่วงเวลา
CC ถาวร
LC ถาวร
iso5 ถาวร

4. คุกกี้เกี่ยวกับการเจาะกลุ่มเป้าหมายหรือการโฆษณา

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อนำส่งการโฆษณาที่เกี่ยวเนื่องกับท่านและความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และยังถูกใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณา รวมทั้งช่วยวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาด้วย ซึ่งปกติจะถูกวางไว้โดยเครือข่ายโฆษณาที่ได้รับการอนุญาตจากโอเปอเรเตอร์เว็บไซต์ พวกมันจดจำว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับองค์กรอื่น ๆ เช่น ผู้โฆษณา บ่อยครั้งที่คุกกี้เกี่ยวกับการเจาะกลุ่มเป้าหมายหรือการโฆษณาจะถูกเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ที่จัดเตรียมให้โดยองค์กรอื่น โดยการใช้เว็บไซต์ของ MoneyGram ท่านยินยอมให้เราสามารถใส่คุกกี้ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านได้ เราได้ระบุรายการ 'คุกกี้เกี่ยวกับการเจาะกลุ่มเป้าหมายหรือการโฆษณา' หลัก ๆ ที่ใช้ไว้ให้ท่านด้านล่าง คุกกี้จะถูกจัดประเภทตามโฮสต์ จุดประสงค์ และช่วงเวลา

โฮสต์ ชื่อ ช่วงเวลา
abmr.net 01AI ถาวร
addthis.com __atuvc ถาวร
Di ถาวร
Dt ถาวร
Psc ถาวร
Uid ถาวร
Uit ถาวร
addnxs.com Anj ถาวร
Sess ถาวร
uuid2 ถาวร
advertising.com c2 ถาวร
atdmt.com AA002 ถาวร
MUID ถาวร
www.burstnet.com 56Q8 ถาวร
doubleclick.net Id ถาวร
fastclick.net Pluto ถาวร
pluto2 ถาวร
invitemedia.com exchange_uid ถาวร
partnerUID ถาวร
Segments ถาวร
_p1 ถาวร
Uid ถาวร
ad.yieldmanager.com Uid ถาวร
youtube.com PREF ถาวร
VISITOR_INFO1_LIVE ถาวร
use_hitbox เซสชั่นการท่องเว็บ

คุกกี้ของบุคคลที่สาม?

หากท่านคลิกไฮเปอร์ลิงก์จากเว็บไซต์ของ MoneyGram ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ (เช่น หากท่าน 'แบ่งปัน' เนื้อหาจากเว็บไซต์ของ MoneyGram กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจส่งคุกกี้มาให้ท่าน เว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของตัวเองซึ่ง MoneyGram ไม่สามารถควบคุมได้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของพวกเขาและวิธีการบริหารจัดการพวกมัน

หลังจากตรวจสอบคุกกี้ทั้งหมดที่เราใช้ เราได้นำคุกกี้ที่ไม่สำคัญแล้วออกไปจำนวนหนึ่ง เราพิจารณาว่าคุกกี้ที่เหลือนั้นจำเป็นต่อการดำเนินเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการของเรา

MoneyGram ขอให้ท่านตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้แน่ใจได้ว่าท่านตั้งค่าคุณลักษณะพิเศษเกี่ยวกับคุกกี้ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว เช่น การเตือนท่านก่อนรับคุกกี้หรือบล็อคคุกกี้ที่ไม่ต้องการ ท่านสามารถดูคำแนะนำเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ในคู่มือหรือความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับเบราเซอร์หรือโปรแกรมเสริมสำหรับเบราเซอร์ของท่าน (เช่น Flash Player) โปรดทราบว่า หากท่านปิดการใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราได้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org