MoneyGram corporate website

Warunki Korzystania

Ostatnia zmiana:  1 lutego 2017 r.

Akceptacja Warunków użytkowania

Niniejsze warunki stanowią umowę zawartą pomiędzy Tobą a MoneyGram Payment Services, Inc. („Spółka”, „my” lub „nas”). Poniższe warunki wraz z dokumentami włączonymi przez odniesienie (razem niniejsze „Warunki użytkowania”) regulują Twój dostęp do treści moneygram.com i sposób, w jaki ich używasz, w tym treści, funkcji i usług oferowanych za pośrednictwem domen, domen niższego rzędu lub podkatalogów, bez względu na Twoje środki dostępu i sposób korzystania (online lub mobilnie, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych) (razem „Strony”), czy to jako gość czy zarejestrowany użytkownik.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze Stron. Korzystając ze Stron, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania oraz Politykę prywatności i godzisz się na przestrzeganie ich postanowień, które zostały udostępnione na stronach głównych naszych Stron i stanowią część niniejszych Warunków poprzez odniesienie. Warunkiem korzystania ze Stron oraz ich odwiedzania jest wyrażenie zgody na Warunki użytkowania lub Politykę prywatności.

Treści Stron są oferowane i udostępniane użytkownikom, którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli wiek pełnoletniości zgodnie z zasadami obowiązującymi w ich kraju lub miejscu zamieszkania. Korzystając ze Stron, oświadczasz, że Twój wiek umożliwia zawarcie wiążącej umowy ze Spółką oraz że spełniasz wszystkie poniższe wymagania kwalifikacyjne. Jeśli nie spełniasz wszystkich wymogów, nie możesz korzystać ze Stron ani ich odwiedzać.

Zmiany Warunków użytkowania

Niniejszym oświadczamy, iż możemy zmieniać i aktualizować treść niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszystkich przypadków korzystania ze Stron lub odwiedzania Stron. Kontynuowanie korzystania przez Ciebie ze Stron po opublikowaniu zmienionej treści Warunków użytkowania oznacza, że akceptujesz zmiany i wyrażasz na nie zgodę. Oczekujemy, że od czasu do czasu będziesz odwiedzał tę stronę, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami, które są dla Ciebie wiążące.

Dostęp do Stron i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub zmiany treści Stron oraz usług lub materiałów udostępnianych na Stronach według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu braku dostępności wszystkich Stron lub ich części z dowolnej przyczyny, w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres czasu. Możemy ograniczyć użytkownikom, w tym osobom zarejestrowanym, dostęp do wszystkich Stron lub ich części. Ponosisz odpowiedzialność za zawarcie wszelkich porozumień niezbędnych dla uzyskania dostępu do Stron.

Aby zyskać dostęp do Stron lub części oferowanych przez nie zasobów, możesz zostać poproszony o podanie określonych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania ze Stron jest udzielanie na Stronach informacji, które są poprawne, aktualne i kompletne. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, jakie przekazujesz nam za pośrednictwem Stron lub w inny sposób, w tym interaktywne funkcje na Stronach, są objęte naszą Polityką prywatności i zgadzasz się na wszelkie działania podejmowane przez nas względem Twoim informacji zgodnie z Polityką prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, masz obowiązek traktować te informacje jako poufne i nie możesz ujawniać ich innym osobom ani podmiotom. Ponadto rozumiesz, że Twoje konto jest osobiste i zgadzasz się na nieudostępnianie Stron ani ich części innym osobom przy pomocy nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zapewniających bezpieczeństwo. Zgadzasz się, że niezwłocznie powiadomisz nas o nieuprawnionym dostępie lub wykorzystaniu nazwy użytkownika lub hasła lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Zapewniasz również, że po zakończeniu każdej sesji wylogujesz się ze swojego konta. Odwiedzając swoje konto za pośrednictwem wspólnych lub publicznych komputerów, zachowaj szczególną ostrożność, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać Twojego hasła ani innych informacji osobowych.

Prawa własności intelektualnej

Strony wraz z całą ich zawartością, funkcjami i funkcjonalnościami (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowania, teksty, witryny, obrazy, zapisy wideo i audio oraz ich projekt, wybór lub układ) stanowią własność Spółki, jej licencjodawców lub innych dostawców tego typu materiału i są chronione przez Stany Zjednoczone oraz międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.

Niniejsze Warunki użytkowania pozwalają Tobie na korzystanie ze stron wyłącznie na własny użytek. Nie możesz powielać, rozpowszechniać, zmieniać, tworzyć prac pochodnych, wyświetlać lub wykonywać publicznie, ponownie publikować, pobierać, przechowywać lub przesyłać jakichkolwiek materiałów na naszych Stronach, z wyjątkiem przypadków gdy:

 • Twój komputer może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM w związku z posiadaniem przez Ciebie dostępu i wglądu do tych materiałów.
 • Możesz przechowywać pliki, które są automatycznie zapisywane w pamięci przez Twoją przeglądarkę sieciową, w celu usprawnienia wyświetlania.
 • Możesz wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron wchodzących w skład Stron na użytek własny, lecz nie w celu dalszego kopiowania, publikowania lub dalszej dystrybucji.
 • Jeśli udostępnimy do pobrania aplikację na komputer stacjonarny, aplikację mobilną lub inną aplikację, możesz pobrać jedną kopię na swój komputer lub urządzenie przenośne wyłącznie na użytek własny, o ile wyrazisz zgodę na zawarcie naszej umowy licencji użytkownika końcowego obejmującej te aplikacje.
 • Jeśli udostępnimy do pobrania funkcje mediów społecznościowych z określonymi treściami, możesz podjąć działania, jakie umożliwiają te funkcje.

Nie możesz:

 • Wprowadzać zmian w kopiach materiałów pochodzących ze Stron.
 • Wykorzystywać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio lub grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.
 • Usuwać lub zmieniać powiadomień dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności zawartych w kopiach materiałów pochodzących ze Stron.

Jeśli drukujesz, powielasz, zmieniasz, pobierasz lub w inny sposób używasz jakichkolwiek części Stron lub udostępniasz je innym osobom w sposób naruszający Warunki użytkowania, Twoje prawo do używania Stron natychmiast ustanie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów. Żadne prawo, żaden tytuł ani interes dotyczące Stron lub treści publikowanych na Stronach nie ulega przeniesieniu, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Spółkę. Używanie Stron w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie tychże warunków i może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych oraz inne prawa.

Znaki towarowe

Nazwa i logo MONEYGRAM, projekt globu i powiązane znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz inne oznaczenia handlowe stanowiące własność Spółki są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.  Inne znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe lub oznaczenia handlowe wspominane na Stronach mogą być własnością stron trzecich i są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji.

Zabronione sposoby użytkowania

Możesz używać Stron wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Bez ograniczenia, zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ze Stron:

 • W sposób naruszający wszelkie mające zastosowanie przepisy lub regulacje prawa federalnego, stanowego, lokalnego lub międzynarodowego (w tym, między innymi, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów lub z tych krajów).
 • W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez wystawianie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.
 • W celu przekazywania lub przesyłania wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym niezamówionych reklam, łańcuszków lub spamu lub innych podobnych wiadomości.
 • W celu podszycia się lub usiłowania podszycia się pod Spółkę, pracownika Spółki, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot (w tym, między innymi, poprzez wykorzystanie adresów e-mail lub nazw ekranowych związanych z powyższymi podmiotami).
 • W celu angażowania się w inne zachowanie, które ogranicza lub hamuje użytkowanie Stron lub cieszenie się nimi przez kogokolwiek lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, może być szkodliwe dla Spółki lub użytkowników Stron lub narażać ich na poniesienie odpowiedzialności.

Dodatkowo i bez ograniczeń zgadzasz się, że nie będziesz:

 • Używać Stron w sposób, który mógłby dezaktywować, obciążyć, zniszczyć lub uszkodzić Stronę lub ingerować w wykorzystanie Stron przez którąkolwiek ze stron trzecich, w tym w ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Stron.
 • Korzystać z robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka w celu zyskania dostępu do Stron w jakimkolwiek celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania materiałów na Stronach.
 • Używać jakichkolwiek procesów manualnych w celu monitorowania lub kopiowania materiałów dostępnych na Stronach lub w jakimkolwiek innych nieuprawnionym celu bez naszej wcześniejszej zgody.
 • Używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub algorytmu, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Stron.
 • Wprowadzać jakichkolwiek wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe z technologicznego lub innego punktu widzenia.
 • Usiłować zyskać nieuprawniony dostęp do Stron, uszkodzić lub zakłócić działanie jakichkolwiek części Stron, serwera/serwerów, na których przechowywane są Strony, lub innych serwerów, komputerów lub baz danych związanych ze Stronami.
 • Atakować Stron poprzez atak typu odmowa obsługi (denial of service) lub rozproszona odmowa obsługi.
 • W inny sposób usiłować zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Stron.

Wkład użytkowników

Strony mogą posiadać aplikacje z czatami lub komunikatorami, media społecznościowe, fora, tablice ogłoszeń lub inne funkcje interaktywne (razem „Usługi interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom umieszczanie, wysyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innym osobom (dalej „umieszczanie”) treści lub materiałów (razem „Publicznych wkładów użytkowników”) na Stronach lub za ich pośrednictwem.  Analogicznie Strony mogą zawierać, akceptować lub wykorzystywać dane osobowe (w tym między innymi karty identyfikacyjne, prawa jazdy, paszporty lub inne dokumenty tożsamości wraz z ich treścią) oraz aplikacje/narzędzia analityczne do charakterystyki użytkowników (razem „Niepubliczne wkłady użytkowników”) umożliwiające użytkownikom przesyłanie Spółce informacji potrzebnych w celu ułatwienia transakcji i usprawnienia naszej obsługi.  Publiczne wkłady użytkowników oraz Niepubliczne wkłady użytkowników są określane łącznie jako „Wkłady użytkowników”.

Wszelkie Publiczne wkłady użytkowników publikowane na tej Stronie będą uznawane za jawne i niezastrzeżone.  Udostępniając na Stronach Publiczne wkłady użytkowników, przyznajesz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym, przedstawicielom i usługodawcom, jak również naszym i ich licencjobiorcom, następcom prawnym i cesjonariuszom prawo do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, rozpowszechniania lub ujawniania w inny sposób takich materiałów w dowolnym celu/zgodnie z Twoimi ustawieniami konta.

Niniejszym oświadczasz, że

 • Posiadasz kontrolujesz wszystkie prawa do swoich Publicznych wkładów użytkownika i przysługuje Ci prawo do udzielania powyższej licencji nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym, przedstawicielom i usługodawcom oraz każdemu z ich licencjobiorców, następców prawnych lub cesjonariuszy.
 • Wszystkie Twoje Wkłady użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Rozumiesz o potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie Wkłady użytkowników, jakie przesyłasz lub wnosisz, i to Ty, a nie Spółka, ponosisz pełną odpowiedzialność za ich treść, w tym jej zgodność z prawem, rzetelność, poprawność i stosowność.

 Nie ponosimy odpowiedzialności względem jakichkolwiek stron trzecich z tytułu treści lub poprawności Wkładów użytkowników umieszczanych przez Ciebie lub innych użytkowników Stron.

Przysługuje nam prawo do:

 • Usunięcia lub odmowy umieszczenia Publicznych wkładów użytkowników z dowolnej przyczyny lub bez uzasadnienia, według własnego uznania.
 • Podejmowania w odniesieniu do Wkładu użytkownika działań, jakie uznamy za niezbędne lub stosowne według własnego uznania, w tym jeśli uznamy, że dany Wkład użytkownika narusza Warunki użytkowania, w tym Standardy dotyczące treści, narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa strony lub podmiotu, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Stron lub opinii publicznej lub może spowodować powstanie zobowiązania po stronie Spółki.
 • Ujawnienia tożsamości lub innych informacji o Tobie stronom trzecim, które twierdzą, że umieszczony przez Ciebie materiał narusza ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub ich prawo do prywatności.
 • Podjęcia stosownych kroków prawnych, w tym między innymi skierowanie sprawy do organów ścigania, w związku z podejrzeniem korzystania ze Stron w sposób niezgodny z prawem lub bez posiadania upoważnienia.
 • Zakończenia lub zawieszenia Twojego dostępu do Stron lub ich części z dowolnej przyczyny lub bez uzasadnienia, w tym między innymi z tytułu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.
 • Wyłączenia nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez Ciebie lub narzuconego przez nas, w dowolnym momencie, według naszego uznania, z dowolnej przyczyny lub bez uzasadnienia, w tym jeśli w naszej opinii naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, posiadamy prawo do pełnej współpracy w ramach nakazu organów ścigania lub sądu, zgodnie z którym zostaniemy poproszeni o ujawnienie lub zobowiązani do ujawnienia tożsamości lub innych danych jakiejkolwiek osoby umieszczającej materiały na Stronach lub za ich pośrednictwem. ZWALNIAMY SPÓŁKĘ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ POWYŻSZE STRONY W TRAKCIE LUB W WYNIKU ICH ŚLEDZTW ORAZ Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W WYNIKU ŚLEDZTW PRZEZ TAKIE STRONY LUB ORGANY ŚCIGANIA.

Niemniej jednak nie możemy zbadać wszystkich materiałów przed ich umieszczeniem na Stronach i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia niewłaściwych materiałów po ich umieszczeniu. W związku z powyższym nie odpowiadamy za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z przesyłaniem, komunikowaniem lub umieszczaniem treści przez użytkownika lub stronę trzecią. Nie ponosimy odpowiedzialności względem żadnych osób z tytułu wykonania lub zaniechania działań opisanych w tym rozdziale.

Standardy dotyczące treści

Poniższe standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich Publicznych wkładów użytkowników i używania Usług interaktywnych oraz, w stosownych przypadkach, do wszystkich Niepublicznych wkładów użytkowników.  Wkłady użytkownik muszą być w pełni zgodne z wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami prawa federalnego, stanowego, lokalnego i międzynarodowego. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Wkłady użytkowników nie mogą:

 • Zawierać materiałów oszczerczych, obscenicznych, nieprzyzwoitych, obelżywych, obraźliwych, napastliwe, agresywne, pełne nienawiści, zniesławiające lub w inny sposób niewłaściwe.
 • Promować materiałów nacechowanych seksualnie lub pornograficznych, przemocy lub dyskryminacji na podstawie rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Naruszać żadnych patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.
 • Naruszać żadnych praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób i zawierać materiałów, które mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie ze stosownymi przepisami prawa lub regulacjami lub mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności.
 • Wprowadzać kogokolwiek w błąd.
 • Promować nielegalną aktywność lub wspierać lub promować jakiekolwiek działanie niezgodne z prawem.
 • Powodować przykrość, niedogodność lub zbędny niepokój lub z dużym prawdopodobieństwem martwić, zawstydzać, niepokoić lub denerwować inną osobę.
 • Podszywać się pod inną osobę lub błędnie okazywać swoją tożsamość lub stowarzyszenie z inną osobą lub organizacją.
 • Angażować się w działania handlowe lub sprzedażowe, w tym konkursy, loterie i inne promocje sprzedażowe, barter lub reklamę.
 • Sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas lub są popierane przez nas lub inną osobę lub podmiot, jeśli tak nie jest.

Poleganie na umieszczonych danych

Informacje prezentowana na Stronach lub za ich pośrednictwem są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie gwarantujemy ich poprawności, kompletności ani przydatności. Użytkownik polega na tych informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na materiałach przez Ciebie lub innego odwiedzającego Strony lub przez kogokolwiek, kto może poznać ich treść.

Strony mogą zawierać treści udostępniane przez strony trzecie, w tym materiały udostępnione przez innych użytkowników, blogerów i zewnętrznych licencjodawców, firmy przetwarzające i gromadzące dane i/lub świadczące usługi sprawozdawcze. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach i wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, różniące się od treści przekazanych przez Spółkę, stanowią wyłączne opinie i osoby lub podmiotu udostępniających te materiały i to one ponoszą za nie odpowiedzialność. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Nie ponosimy odpowiedzialności względem Ciebie lub stron trzecich z tytułu treści lub poprawności materiałów umieszczanych przez strony trzecie.

Zmiany treści Stron i różne funkcjonalności

Możemy aktualizować treści na Stronach, ale nie muszą one być kompletne ani aktualne. W związku z powyższym funkcjonalność Stron (w tym, między innymi, Twoich środków dostępu do Stron oraz sposobów korzystania ze Stron, które mogą być mobilne lub w trybie online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych) może być różna, w zależności od powyższych środków dostępu lub sposobów korzystania.  Materiały umieszczane na Stronach mogą stracić aktualność w dowolnym momencie i nie mamy obowiązku ich aktualizować.

Informacje o Tobie i Twoich odwiedzinach na Stronach

Wszystkie informacje gromadzone przez nas na Stronach podlegają naszej Polityce prywatności, której treść umieszczono na każdej stronie głównej na naszych Stronach. Używając Stron, wyrażasz zgodę na wszystkie działania, jakie podejmujemy w odniesieniu do Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.

Warunki transakcji

Wszystkie transakcje zawierane za pośrednictwem Stron lub inne transakcje na usługi prowadzone za pośrednictwem Stron lub w wyniku Twoich odwiedzin regulują Warunki dotyczące Twojej konkretnej transakcji, które włączono do niniejszej umowy poprzez odniesienie.

Umieszczanie linków do innych stron i funkcji mediów społecznościowych

Możesz umieścić link do naszej strony głównej, o ile zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie naruszysz ani nie wykorzystasz w ten sposób naszej reputacji, ale nie możesz dodawać linków w taki sposób, aby sugerować jakiekolwiek powiązanie z nami, naszą zgodę lub poparcie bez naszej wyraźnej zgody wyrażonej na piśmie.

Na Stronach mogą znajdować się określone funkcje mediów społecznościowych, dzięki którym możesz:

 • Łączyć się ze swoją stroną internetową lub stronami osób trzecich i przechodzić do określonych treści na Stronach.
 • Wysyłać wiadomości e-mail lub inne komunikaty zawierające określone treści lub wysyłać linki do określonych treści na Stronach.
 • Sprawiać, że ograniczone fragmenty treści będą wyświetlane, lub będą wyglądały, jak gdyby były wyświetlane, na Twojej własnej stronie lub stronie osób trzecich.

Możesz korzystać z tych funkcji, wyłącznie jeśli je udostępnimy, i tylko w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane, a w przeciwnym wypadku zgodnie z dodatkowymi warunkami dotyczącymi tych funkcji, jakie przekażemy. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, nie możesz:

 • Dodawać linku ze strony internetowej, która nie jest Twoją własnością.
 • Powodować, że Strony lub ich części wyświetlają się lub wyglądają, jak gdyby się wyświetlały, na przykład poprzez osadzanie ramek, głębokie linkowanie lub umieszczanie linków szeregowych na innej stronie.
 • Dodawanie linków do części Stron innej niż strona główna.
 • Podejmowanie innego działania dotyczącego materiałów umieszczanych na Stronach, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania.

Zgadzasz się współpracować z nami nad niezwłocznym usunięciem nieuprawnionych ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na dodawanie linków bez powiadomienia.

Możemy, bez powiadomienia i według własnego uznania, wyłączyć wszystkie funkcje mediów społecznościowych lub ich część oraz linki.

Linki ze Stron

Jeśli Strony zawierają linki do innych stron i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, linki te są umieszczane wyłącznie dla Twojej wygody. Zasada ta obejmuje linki umieszczone w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad treścią tych stron lub zasobów i nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich treść ani za straty lub szkody, jakie mogą wyniknąć z tytułu wykorzystania przez Ciebie tychże treści. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich zawierających linki do Stron, robisz to wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z takich stron.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Rozumiesz, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki udostępniane do pobrania z Internetu lub ze Stron będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych kodów. Odpowiadasz za wdrożenie procedur i kontroli wystarczających do spełnienia Twoich wymagań dotyczących ochrony antywirusowej i prawdziwości danych przychodzących i wychodzących oraz utrzymania zewnętrznych środków umożliwiających odtworzenie utraconych danych. ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANEJ ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU ODMOWA OBSŁUGI, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ TWÓJ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE Z UWAGI NA KORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG LUB ELEMENTÓW POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON LUB POBIERANIE PRZEZ CIEBIE MATERIAŁÓW UMIESZCZANYCH NA STRONACH LUB NA INNE STRONIE INTERNETOWEJ ZAWIERAJĄCEJ LINK DO STRON.

PONOSISZ WYŁĄCZNE RYZYKO Z TYTUŁU KORZYSTANIA PRZEZ CIEBIE ZE STRON, Z ICH TREŚCI ORAZ USŁUG LUB ELEMENTÓW POZYSKIWANYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM. STRONY, ICH TREŚĆ ORAZ USŁUGI LUB ELEMENTY POZYSKIWANE ZA ICH POŚREDNICTWEM SĄ UDOSTĘPNIANE W TAKIM STANIE, „W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI. ANI SPÓŁKA ANI INNA OSOBA POWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, RZETELNOŚCI, JAKOŚCI, PRAWDZIWOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRON. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, ANI SPÓŁKA ANI INNA OSOBA POWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE GWARANTUJE, ŻE STRONY, ICH TREŚĆ LUB USŁUGI LUB ELEMENTY POZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRON BĘDĄ PRAWDZIWE, RZETELNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIANE, ŻE NASZE STRONY LUB SERWERY, NA KTÓRYCH SIĘ ZNAJDUJĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONY LUB INNE USŁUGI LUB ELEMENTY POZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRON BĘDĄ W INNY SPOSÓB SPEŁNIAŁY TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

SPÓŁKA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI POKUPNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA GWARANCJE, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ WYŁĄCZENIU ANI OGRANICZENIU ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

SPÓŁKA, ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE LUB INNI LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, ZGODNYCH Z DOWOLNĄ ZASADĄ PRAWNĄ, WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM, LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, PRZEZ CIEBIE ZE STRON LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG LUB ELEMENTÓW POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON LUB INNYCH STRON INTERNETOWYCH, W TYM SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB SZKÓD PODLEGAJĄCYCH SANKCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY NIEMAJĄTKOWE, BÓL I CIERPIENIE, PROBLEMY EMOCJONALNE, UTRATĘ PRZYCHODU, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ TRANSAKCJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB Z INNEJ PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI MOŻLIWE BYŁO ICH PRZEWIDZENIE.

POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE MAJĄ WPŁYWU NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE PODLEGA WYŁĄCZENIU ANI OGRANICZENIU ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i chronić Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, licencjodawców i usługodawców oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed roszczeniami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, wyrokami, orzeczeniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym rozsądnymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi lub związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystaniem przez Ciebie z treści Stron, usług i produktów, na które nie wyrażono wyraźnej zgody w niniejszych Warunkach użytkowania, lub korzystaniem przez Ciebie z informacji uzyskanych ze Stron.

Prawo właściwe i jurysdykcja

W zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, wszelkie kwestie dotyczące Stron i niniejszych Warunków użytkowania oraz spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w tym w każdym wypadku spory lub roszczenia inne niż wynikające z umowy) podlegają wewnętrznemu prawu Stanu Teksas i będą zgodnie z nim interpretowane, bez wpływu na obowiązujące przepisy kolizyjne lub konflikt regulacji (Stanu Teksas lub innej jurysdykcji).

Wszelkie pozwy, sprawy lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub Stron lub z nimi związane będą wnoszone wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub w sądach Stanu Teksas mieszczących się w Mieście Dallas, w Hrabstwie Dallas. Zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń dotyczących sprawowania jurysdykcji przez te sądy oraz stawienia się w tych sądach.

Zrzeczenie się praw oraz rozdzielność postanowień

Zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie zostanie uznane za kontynuowane lub trwałe zrzeczenie się tego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a rezygnacja przez Spółkę z dochodzenia prawa lub egzekwowania postanowienia zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie będzie stanowiło zrzeczenia się takiego prawa lub egzekwowania takiego postanowienia.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny organ sądowy za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do egzekwowania z dowolnej przyczyny, postanowienie to zostanie usunięte lub jego zakres zostanie ograniczony do minimum, w taki sposób aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania mogły zachować pełną moc prawną.

Całość umowy

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Tobą a MoneyGram w odniesieniu do Stron i mają moc nadrzędną wobec wszystkich wcześniejszych i jednoczesnych porozumień, umów, oświadczeń i gwarancji, występujących zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, odnoszących się do Stron.

Twoje uwagi i obawy

Stronami zarządza firma MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Wszelkie informacje zwrotne, uwagi, prośby o pomoc techniczną oraz inne wiadomości dotyczące Stron należy przesyłać do nas w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi na każdej ze stron głównych wchodzących w skład naszych Stron.