MoneyGram corporate website

Betingelser for brugen

Sidst revideret: 1. februar 2017

Accept af betingelser for brugen

Disse termer er anvendt af dig og mellem MoneyGram Payment Services, Inc. ("Selskabet", "vi" eller "os"). De følgende betingelser, sammen med ethvert dokument angivet som reference (kollektivt, disse "Betingelser for brugen"), udgør grundlaget for din adgang til og brug af moneygram.com, inklusive ethvert indhold, funktionalitet og ydelse der tilbydes på eller gennem moneygram.com domains, subdomains eller sub-directories, uanset adgangsmåde og anvendelse (om online eller mobil, inklusive mobile applikationer) (kollektivt "Sites"), uanset om som gæst eller registreret bruger.

Læs venligst disse Betingelser for brugen grundigt inden du begynder at anvende sites. Ved brug af sites, accepterer du at være uderlagt disse Betingelser for brugen og vores Privatlivserklæring, der er anbragt på hvert website og herefter angives som reference. Hvis du ikke ønsker at anerkende disse Betingelser for brugen eller Privatlivserklæring, må du ikke benytte sites.

Sites er tilbudt og er tilgængelige for brugere der er mindst 18 år gamle, eller har juridisk myndighedsalder i det respektive land. Ved brug af sites, anerkender du at være juridisk myndig og i stand til at indgå en bindende kontrakt med Selskabet og overholde alle de angivne krav til godkendelse. Hvis du ikke opfylder alle disse krav, må du ikke benytte sites.

Ændringer på Betingelser for brugen

Vi kan revidere og opdatere disse Betingelser for brugen efter nehov og vores eget skøn. Alle ændringer er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse, og er gældende for enhver adgang og brug af sites herefter. Din fortsatte brug af sites efter offentliggørelse af reviderede Betingelser for brugen, betyder at du accepterer og anerkender ændringerne. Du forventes at se denne side med jævne mellemrum for at være opmærksom på enhver ændring, da de er bindende for dig.

Adgang til sites og kontosikkerhed

Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde eller udvide sites, og enhver ydelse eller materiale vi tilbyder på sites, efter vores eget skøn og uden varsel. Vi er ikke ansvarlige for nogen årsag eller nogen del af sites der er utilgængelige på noget tidspunkt i nogen periode. Fra tid til anden, kan vi begrænse adgangen til dele af sites, hele sites, brugere, inklusive registrerede brugere. Du er selv ansvarlig for de nødvendige arrangementer for din adgang til sites.

For adgang til sites eller visse ressourcer der tilbydes, kan du blive bedt om at indtaste visse registreringsoplysninger eller anden information. Det er en betingelse for din brug af sites, at al information du afgiver på sites er korrekt, aktuel og fuldstændig. Du anerkender, at den information du leverer på sites eller påa nden måde, inklusive, men ikke begrænset til, brugen af nogen interaktiv funktion på sites, er uderlagt vores Privatlivserklæring, og du anerkender alle handlinger fra vores side i henhold til vores Privatlivserklæring.

Hvis du vælger, eller bliver udstyret med, et brugernavn, password eller anden information som en del af en sikkerhedsprocedure, skal du behandle en sådan information fortroligt, og du må ikke videregive den til nogen anden person eller enhed. Du anerkender også at din konto er personlig for dig og accepterer ikke at give nogen anden person adgang til sites eller dele deraf ved brug af dit brugernavn, password eller anden sikkerhedsinformation. Du anerkender at underrette os omgående i tilfælde af nogen uautoriseret brug af dit brugernavn eller password eller anden brud på sikkerheden. Du accepterer også at sikre din forladelse af kontoen efter hver session. Du skal være specielt forsigtig ved adgang til konto fra en offentlig eller delt computer, så ingen andre kan se eller registrere dit password eller anden personlig information.

Intellektuel ejendomsret

Sites og det samlede indhold, funktioner og funktionalitet (inklusive, men ikke begænset til, enhver information, software, tekst, displays, billeder, video og audio, og design, valg og arrangement af disse), tilhører Selskabet, dets licenstagere eller andre leverandører af sådant materiale, og er beskyttet af lovgivning om copyright, varemærke, patent, erhversvhemmelighed og anden intellektuel eller proprietær ret i USA og andre lande.

Disse Betingelser for brugen tillader kun din personlige brug af sites. Du må ikke reproducere, distribuere, ændre, oprette afledte arbejder af, publicere, udføre offentligt, genudsende, downloade, lagre eller afsnede nogen del af materialet på sites, undtagen som følger:

 • Din computer kan midlertidigt lagre kopier af sådant materiale i hukommelsen i relation til din adgang og visning af dette materiale.
 • Du kan gemme filer der gemmes automatisk i din browsers cache med henblik på forbedret visning.
 • Du kan udskrive eller downloade en kopi af et rimeligt antal sider fra sites for din personlige brug og ikke for yderligere reproduktion, udgivelse eller distribution.
 • Hvis vi leverer desktop, mobile eller andre applikationer til download, må du downloade en enkelt kopi til din computer eller mobile enhed for din egen personlige brug, forudsat du anerkender vores slutbruger-licensaftale for disse applikationer.
 • Hvis vi leverer indhold på sociale medier, må du udføre de handlinger der er aktiveret på dette indhold.

Du må ikke:

 • Ændre kopier af noget materiale fra sites.
 • Bruge nogen illustration, foto, video eller audiosekvens eller nogen grafik uden den tilhørende tekst.
 • Slette eller redigere nogen copyright, trademark eller anden prorprietær rettighedsmeddelelse fra kopier af materiale fra sites.

Hvis du udskriver, kopierer, redigerer, downloader eller på anden måde anvender eller giver tredjepart adgang til nogen del af sites i modstrid med Betingelser for brugen af sites, vil din ret til brug af sites ophøre omgående, og du skal, efter vores anvisninger, returnere eller destruere kopier af det materiale du har fremstillet. Ingen ret, titel eller interesse i eller på sites eller noget indhold på sites er overført til dig, og alle rettigheder der ikke er udtrykkeligt tildelt, tilhører selskabet. Enhver brug af sites der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse Betingelser for brugen og som kan overtræde copyright, trademark eller anden lovgivning.

Trademarks

MONEYGRAM navnet, globe-designet og relaterede varemærker, handelsnavne, servicenavne og andre handelsindicier tilhørende selskabet er registrerede eller ikke-registrede mærker i USA og andre lande, og må ikke anvendes uden selskabets skriftlige tilladelse. Andre varemærker, servicemærker, handelsnavne eller handelsindicier der henvises til på sites kan være ejet af tredjeparter og anvendes alene for identifikation.

Forbudte anvendelser

Du må kun benytte sites til lovlige formål og i henhold til disse Betingelser for brugen. Uden begrænsninger anerkender du ikke at benytte sites til:

 • Noget formål der overtræder gældende føderale, statslige elle rinternationale lovgivninger eller regulativer (inklusive, uden begrænsning, nogen lovgivning vedrørende eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande).
 • Med henblik på misbrug, skade eller forsøg på misbrug eller skade på mindreårige ved eksponering af upassende indhold, bede om personligt identificerbar information eller lignende.
 • At udsende, eller foranledige udsendelse af, noget markedsførings- eller kampagnemateriale, inklusive "junk mail", "kædebreve" eller "spam" eller lignende udsendelser.
 • At udgive dig for, eller forsøge at udgive dig for, selskabet, ansat i selskabet, anden bruger elle randen person eller enhed (inklusive, uden begrænsninger, ved brug af email adresser eller brugernavne associeret med noget af det foranstående).
 • At deltage i nogen adfærd der begrænser elle rhæmmer nogens brug eller nydelse af sites, eller som, efter vores skøn, kan skade selskabet eller brugere på sites eller udsætte dem for skade.

Yderligere, og uden begrænsninger, anerkender du at ikke:

 • Benytte sites på nogen måde der kunne deaktivere, overbelaste, skade eller påvirke site eller nogen tredjeparts brug af sites, inklusive deres evne til deltagelse i realtidsaktiviteter på sites.
 • Brug af nogen robot, spider elle randen automatisk funktion, proces eller adgang til sites med noget formål, inklusive overvågning eller kopiering af materiale på sites.
 • Brug af nogen manuel proces til overvågning eller kopiering af materiale på sites eller for noget andet uautoriseret formål uden vores skriftlige tilladelse.
 • Brug af nogen anordning, software eller rutine der påvirker den rette funktion af sites.
 • Introducere nogen virus, trojan, worm, logiske bomber eller andet materiale der er ondsindet eller teknisk forstyrrende og skadeligt.
 • Forsøge uautoriseret adgang til, påvirkning a, skade eller afbrydelse på nogen del af sites, server(e) hvor sites er gemt, elle rnogen server, computer eller database forbundet med sites.
 • Angreb på sites via denial-of-service angreb eller distribueret denial-of-service angreb.
 • Andet forsøg på påvirkning af den korrekte funktion af sites.

Brugerbidrag

Sites kan have funktiner som chat eller messaging applikationer, sociale medier, forums, bulletin boards og andre interaktive funktioner (kollektivt, "Interaktive ydelser") der tillader brugeren at poste, indsende, udgive, vise eller sende til andre brugere eller andre personer (herefter, "post") indhold eller materialer (kollektivt, "Offentliggøre brugerbidrag") på eller gennem sites. På samme vis, kan sites vise, acceptere og benytte personlig profilinformation (inklusive, men ikke begrænset til, identifikationskort, kørekort, pas eller anden identifikation med indhold) og brug af måleværktøjer / analyser (kollektivt, “Ikke-offentlige brugerbidrag”) der lader brugere indsende information til selskabet, der er behøvet for levering af transaktioner og forbedring af vores services. Offentlige brugerbidrag og ikke-offentlige brugerbidrag er kollektivt “Brugerbidrag”.

Ethvert offentligt brugerbidrag du afgiver på sites vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Ved afgivelse af ethvert offentligt bidrag på sites, giver du os og vores samarbejdspartnere, agenter og leverandører, og hver af disses og vores respektive licenstagere, efterfølgere og tildeler en ret til brug, reproduktion, udførelse, visning, distribution og anden udsendelse til tredjepart at ethvert materiale for ethvert formål, i henhold til dine kontoindstillinger.

Du repræsenterer og anerkender at:

 • Du ejer eller kontrollerer enhver ret i og til dit offentlige brugerbidrag og har rettigheder til at afgive ovennævnte licenser til os og vores samarbejdspartnere, agenter og leverandører, og hver af disses og vores respektive licenstagere, efterfølgere og modtagere.
 • Alle dine brugerbidrag overholder og vil overholde disse Betingelser for brugen.

Du har forstået og anerkender, at du er ansvarlig for ethvert brugerbidrag du indsender eller yder, og du, ikke selskabet, bærer det fulde ansvar for dets indhold, inklusive dets legalitet, sandfærdighed og nøjagtighed og at det er passende for formålet.

Vi er ikke ansvarlige for, elle ransvarlige overfor tredjepart, for indholdet eller nøjagtigheden af noget brugerbidrag indsendt af dig eller andre brugere på sites.

Vi har ret til:

 • Fjerne eller afvise udgivelse af offentligt brugerbidrag af enhver årsag efter vores eget skøn.
 • Foretage enhver handling vedrørende noget brugerbidrag som vi anser nødvendig efter eget skøn, inklusive hvis vi mener at et sådant brugerbidrag overtræder Betingelser for brugen, inklusive standard for indhold, overtræder intellektuelle rettigheder elle rnogen rettighed for for en person eller en enhed, truer den personlige sikkerhed for brugere af sites elle roffentlighed, eller kunne medføre ansvar for selskabet.
 • Offentliggøre din identitet eller anden information om dig til nogen tredjepart der påstår at noget materiale udgivet af dig overtræder deres rettigheder, inklusive deres intellektuelle rettigheder eller deres ret til privatliv.
 • Tage juridiske handlinger, inklusive, uden begrænsning, anmeldese til politi, af enhver mistænkt illegal eller uautoriseret brug af sites.
 • Terminere eller nedlægge din adgang til sites eller del af sites for enhver eller ingen årsag, inklusive, uden begrænsning, nogen overtrædelse af disse Betingelser for brugen.
 • Deaktivere ethvert brugernavn, password eller anden ID, uanset om den er valgt af dig eller leveret af os, på ethvert tidspunkt og efter vores skøn af enhver eller ingen årsag, inklusive hvis, efter vores mening, du har overtrådt reglerne i disse Betingelser for brugen.

Uden begræsninger i foregående, har vi ret til fuldt samarbejde med enhver politimyndighed eller ret der anmoder om eller pålægger os at oplyse identiteten eller anden information på enhver der poster materiale på eller gennem vores sites. DU GIVER AFKALD PÅ ETHVERT KRAV MOD SELSKABET OG DETS SAMARBEJDSPARTNERE, LICENSTAGERE OG LEVERANDØRER FOR NOGEN HANDLING UDFØRT AF NOGEN AF DE FORANSTÅENDE PARTER UNDER ELLER SOM FØLGE AF UNDERSØGELSER OG NOGEN HANDLINGER TAGET SOM KONSEKVENS AF UNDERSØGELSER AF DISSE PARTER ELLER POLITIMYNDIGHEDER.

Vi kan dog ikke se alt materiale der postes på sites, og kan ikke sikre en omgående fjernelse af upassende materiale efter post. Vi påtager os derfor intet ansvar for nogen handling eller manglende handling vedrørende transmissioner, kommunikationer eller indhold leveret af nogen bruger eller part. Vi har ikke noget ansvar overfor nogen for ydelsen eller manglende ydelse af aktiviteter der er beskrevet i dette afsnit.

Indholdsstandard

Følgende standarder er gældende for ethvert offentligt brugerbidrag og brug af interaktive services og, hvor relevant, ethvert ikke-offentligt brugerbidrag. Brugerbidrag skal overholde alle gældende føderale, statslige, lokale og internationale lovgivninger og regulativer. Uden begrænsning i foranstående, må brugerbidrag ikke:

 • Indeholde materiale der er krænkende, obskønt, uanstændigt, misbrugende, truende, chikanerende, voldeligt, hadsk, skadende eller på anden måde tvivlsomt.
 • Fremme seksuelt provokerende eller pornografisk materiale, vold, eller diskimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Overtræde noget patent, handelsnavn, erhversvhemmelighed, copyright elle randen intellektuel ejendomsret eller rettigheder for nogen anden person.
 • Overtræde juridiske rettigheder (inklusive ret til offentliggørelse og privatliv) for nogen eller indeholde materiale der kan medføre civilt søgsmål eller kriminel anklage under gældende lovgivning eller regulativer eller på anden vis være i konflikt med disse Betingelser for brugen og vores Privatlivserklæring.
 • Være vildledende.
 • Fremme nogen illegal aktivitet, eller anbefale, fremme eller assistere nogen ulovlig handling.
 • Medføre irritation, ubehag eller unødig angst eller sandsynligt forurolige, gøre forlegen, alarmere eller genere nogen anden person.
 • Udgive sig for anden person eller misrepræsentere sin identitet eller tilhørsforhold til nogen person eller organisation.
 • Involvere kommercielle aktiviteter eller salg, som konkurrencer, lodtrækninger og andre salgskampagner, udlodning eller annoncering.
 • Give indtryk af at de stammer fra eller er godkendt af os eller nogen anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Tillid til postet materiale

Den information der præsenteres på eller gennem sites er alene tiltænkt generel information. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af denne information. Enhver tillid til denne information er på dit eget ansvar. Vi fralægger os ethvert ansvar på baggruind af udvist tillid til dette materiale af dig eller nogen anden besøgende på sites, eller af nogen der er informeret om sådant indhold.

Sites kan inkludere indhold der leveres fra tredjeparter, inklusive materiale fra andre bbrugere, bloggers og tredjeparts licenstagere, samarbejdspartnere, leverandører og/eller rapporteringservices. Alle udtalelser og/eller meninger der er udtrykt i dette materiale, og alle artikler og svar på spørgsmål og andet indhold, udover det indhold der leveres af selskabet, repræsenterer alene meninger og ansvar for den person eller enhed der har leveret dette materiale. Dette materiale afspejler ikke nødvendigvis selskabets mening. Vi er ikke ansvarlige overfor dig eller nogen tredjepart for indhold elle rnøjagtighed af noget materiale leveret af tredjeparter.

Ændringer på indhold på sites og variationer i funktionalitet

Vi kan opdatere indholdet på sites efter behov, men samme indhold er ikke nødvendigvis fuldstændigt eller opdateret. På samme måde, er funktionaliteten af sites (inklusive, men ikke begrænset til adgangsveje til og brug af sites, der er online elle rmobile, eller ved hjælp af mobile applikationer) kan variere efter disse adgangsmåder. Ethvert materiale på sites kan være uaktuelt på ethvert tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til opdatering af dette materiale.

Information om dig og dine besøg på sites

Al information vi indhenter på sites er underlagt vores Privatlivserklæring, der kan ses på hver forside på vores sites. Ved brug af sites, anerkender du alle handlinger fra vores side vedrørende din information i henhold til Privatlivserklæringen.

Transaktionsbetingelser

Alle transaktioner gennem sites eller andre transaktioner for ydelser udført gennem sites eller som følge af dit besøg på sites er underlagt Betingelser der er gældende for respektive transaktion, og inkluderet her for reference.

Links til sites og sociale medier

Du kan linke til vores forside, hvis du gør det på en måde der er rimelig og legal og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke etablere links på en måde der antyder nogen form for samarbejde, godkendelse eller accept fra vores side uden vores skriftlige tilladelse.

Sites kan have visse funktiner for sociale medier der tillader dig:

 • Links fra dit eget eller visse tredjeparts websites til bestemt indhold på sites.
 • Sende emails eller anden kommunikation med bestemt indhold, eller links til bestemt indhold, på sites.
 • Medføre begrænset visning af indhold på sites eller fremstå som vist på dit eget eller visse tredjeparts website.

Du må kun benytte disse funktioner som de leveres af os, og alene for det viste indhold og iøvrigt i henhold til enhver yderligere betingelse der er opsat for dette. Med henvisning til foranstående må du ikke:

 • Etablere links fra noget website der ikke tilhører dig.
 • Medføre at sites eller dele deraf ikke vises, eller fremstår som vist af dig, for eksempel ved brug af frames, dybe lnks eller inline links, på noget site.
 • Linke til nogen del af sites udover forsiden.
 • På anden vis udføre handlinger vedrørende materiale på sites der ikke er konstistent med reglerne i Betingelser for brugen.

Du anerkender at samarbejde med os omkring eliminering af uautoriseret framing eller links. Vi forbeholder os retten til at tilbagetrække tilladelse til linking uden varsel.

Vi kan deaktivere alle eller enhver funktion for sociale medier på ethvert tidspunkt uden varsel og efter vores skøn.

Links fra sites

Hvis sites indeholder links til andre sites og ressourcer leveret af tredjeparter, er disse links alene leveret som en service. Dette inkluderer links indeholdt i annoncer, inklusive bannere og sponsorlinks. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse sites eller ressourcer, og vi påtager os intet ansvar for dem eller for noget tab eller skade som følge af brugen af dem. Hvis du beslutter at benytte links fra sites til tredjeparts websites, er det på dit eget ansvar og underlagt betingelserne for brugen for disse websites.

Garantifraskrivelse

Du kan forstå, at vi ikke kan afgive garantier for, at filer der downloades fra internet eller sites er fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er selv ansvarlig for implementering af tilstrækkelige procedurer og kontroller for dine specifikke krav til antivirus-beskyttelse og nøjagtigheden af dataionput og -output, og for bevaring af eksterne midler for gendannelse af tabte data. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF DISTRIBUERET DENIAL-OF-SERVICE ANGREB, VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK FORSTYRRENDE ELLER SKADELIGT MATERIALE DER KAN INFICERE DIN COMPUTER, PROGRAMMER,, DATA ELLER ANDET PROPRIETÆRT MATERIALE GRUNDET DIN BRUG AF WEBSITE ELLER NOGEN SERVICE ELLER MATERIALE INDHENTET GENNEM SITES ELLER DOWNLOAD AF NOGET MATERIALE POSTET HER, ELLER PÅ NOGET WEBSITE LINKET HERTIL.

DIN BRUG AF DISSE SITES, DERES INDHOLD OG ENHVER SERVICE ELLER NOGET MATERIALE INDHENTET GENNEM SITES SKER FOR DIN EGEN RISIKO. SITES OG DERES INDHOLD OG ENHVER INDEHOLDT SERVICE LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES, OG PÅ TILGÆNGELIGHEDSBASIS, UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN SLAGS, HVERKEN SPECIFIKT ELLER UDTRYKT. HVERKEN SELSKABET ELLER NOGEN PERSON ASSOCIERET MED SELSKABET AFGIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION FOR FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, DRIFTSSIKKERHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED FOR SITES. UDEN BEGRÆSNINGER I FORANSTÅENDE, AFGIVER HVERKEN SELSKABET ELLER NOGEN PERSON ASSOCIERET MED SELSKABET NOGEN GARANTIER FOR SITES, DERES INDHOLD ELLER NOGEN SERVICE ELLER MATERIALE INDHENTET FRA SITES SOM NØJAGTIGE, TROVÆRDIGE, FEJLFRI ELLER UAFBRUDTE, KORRIGERET FOR DEFEKTER, AT VORES SITES ELLER SERVERE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE FORSTYRRENDE ELLER SKADELIGE KOMPONENTER ELLER AT SITES ELLER NOGEN SERVICE ELLER MATERIALE PÅ SITES VIL LEVE OP TIL DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

SELSKABET FRALÆGGER SIG HERVED ETHVERT ANSVAR AF ENHVER SLAGS, UANSET OM UDTRYKT ELLER ANTYDET, RETSMÆSSIGT ELLER ANDET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR ERHVERVSMÆSSIG FUNKTION, FRIHED FOR KONFLIKTER OG EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

FORANSTÅENDE PÅVIRKER IKKE GARANTIER DER IKKE KAN UDELUKKES EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING.

Begrænsninger i ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SELSKABET, DETS SAMARBEJDSPARTNERE, AGENTER ELLER LICENSTAGERE, LEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, LEDERE ELLER DIREKTØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART, UNDER NOGEN JURIDISK TEORI, OPSTÅET AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG, ELLER MANGLENDE ADGANG TIL BRUG, AF SITES, ETHVERT WEBSITE LINKET TIL DEM, ELLER WEBSITES ELLER ANDRE SERVICES INDHENTET GENNEM SITES ELLER SÅDANNE ANDRE WEBSITES, INKLUSIVE ENHVER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, HÆNDELSESVIS, KONSEKVENTIEL ELLER STRAFFERETSLIGE ERSTATNING, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADE, SMERTE LIDLESE, FØLELSESMÆSSIG STRESS, TAB AF INDTÆGT, TAB AF PROFIT, TAB AF FORRETNING ELLER FORVENTEDE OPSPARING, TAB AF BRUG, TAB AF GOODWILL, TAB AF DATA OG VED TORT (INKLUSIVE NEGLEKT), BRUD PÅ KONTRAKT ELLER ANDET, OGSP HVIS FORUDSIGELIGT.

FORANSTÅENDE PÅVIRKER IKKE GARANTIER DER IKKE KAN UDELUKKES EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING.

Erstatning

Du anerkender at forsvare, erstatte og holde skadsesløs af selskabet, dets samarbejdspartnere, licenstagere og leverandører, og dettes og deres respekrive medarbejdere, direktører, ansatte, leverandører, agenter, licenstagere, efterfølgere og modtagere for ethvert krav, asnvar skade, domsafsigelse, tildeling, tab omkostning, udgifter til gebyrer (inklusive rimelige advokatomkostninger) der måtte opstå som følge af din overtrædelse af Betingelserne for brugen, eller din brug af nogen information indhentet på sites.

Domstol og jurisdiktion

I udstrækning efter tilladte i gældende lovgivning, er alle spørgsmål om sites og disse Betingelser for brugen og enhver tvist eller krav herfra relateret til (i hvert tilfælde, inklusive ikke kontraktlige tvister eller krav), er underlagt i henhold til intern lovgivning i staten Texas uden valg eller konflikt af lovgivning eller regel (uanset om staten Texas eller anden jurisdiktion).

Ethvert søgsmål, retslig handling eller foranstaltning opstående på basis af eller relateret til disse Betingelser for brugen er alene underlagt lovgivningen i USA eller retten i Texas, i begge tilfælde lokaliseret i byen Dalles og Dallas amt. Du frasiger dig enhver indvending mod jurisdiktionen overfor dig ved denne domstol og anvendelse af denne domstol.

Frasigelse og uadskillelse

Ingen frasigelse fra selskabet i nogen betingelse i disse Betingelser for brugen skal anses som vidererækkende eller fortsat frasigelse af betingelser eller frasigelse af nogen andne betingelse, og enhver udeladelse fra selskabet til udøvelse a enret under disse Betingelser for brugen udgør ikke en frasigelse af denne ret.

Hvis nogen regel i disse Betingelser for brugen anses som ugyldig, illegal eller ikke udførlig af nogen pårsag af domstol eller anden retslig kompetent jurisdiktion, bortfalder denne regel eller den begrænses til et minimum så de resterende regler i Betingelser for brug fortsætter i fuld effekt.

Aftalen

Betingelser for brugen udgør den eneste og samlede aftale mellem dig og MoneyGram for sites og tager præcedens for alle forudgående og midlertidige forståelser, aftaler, udtalelser og garantier, både skriftlige og mundtlige, vedrørende sites.

Dine kommentarer og spørgsmål

Sites drives af MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation relateret til sites skal rettes direkte til os som angivet på forsiden af vores sites.