MoneyGram corporate website

Условия за използване

Изменени за последен път: 1 февруари 2017 г.

Приемане на условията за използване

Настоящите условия за използване са сключени от и между Вас и MoneyGram Payment Services, Inc. („Дружеството", „ние" или „нас"). Следните условия, заедно с всякакви документи, включени чрез препращане (събирателно, тези „Условия за използване", регламентират Вашия достъп до и използването на уебсайт moneygram.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предложени на или чрез домейните, поддомейните или поддиректориите на moneygram.com, независимо от Вашето средство за достъп и използване (онлайн или мобилно, включително с мобилно приложение)(наричани събирателно „Сайтовете"), като гост или регистриран потребител.

Моля прочетете условията внимателно преди да започнете да използвате Сайтовете. Използвайки Сайтовете, Вие приемате и се съгласявате да сте задължени да спазвате тези Условия и нашата Декларация за поверителност, която се намира на всяка начална страница на нашите Сайтове и са включени тук чрез препращане. Ако не искате да се съгласите с тези Условия за използване или Декларацията за поверителност, Вие не трябва да влизате в достъп до или да използвате Сайтовете.

Сайтовете са предложени и са на разположение за потребители, които са най-малко на 18 години, или са навършили пълнолетие в тяхната държава или местожителство. Използвайки Сайтовете, Вие представлявате и гарантирате, че сте на законна възраст да сключите обвързващ договор с Дружеството и да изпълните всички предходни изисквания за избираемост. Ако не изпълните всички тези изисквания, Вие не трябва да влизате в достъп до или да използвате Сайтовете.

Промени на Условията за използване

Ние можем да преработим и осъвременим настоящите Условия за използване от време на време по наша единствена преценка. Всички промени са в сила незабавно, след като ги обявим и се прилагат за целия достъп до и използване на Сайтовете след това. Вашето продължително използване на Сайтовете след оповестяването на преработените Условия за използване означава, че приемате и се съгласявате с промените. Очаква се да проверявате тази страница от време на време, за да сте информирани в случай на промени, тъй като те са задължителни за вас.

Достъп до Сайтовете и сигурност на профилите

Запазваме право да изтеглим или изменим Сайтовете и всякаква услуга или материал, които предоставяме на Сайтовете, по наша единствена преценка без уведомление. Няма да носим отговорност ако поради някаква причина всички или част от Сайтовете не са на разположение в определено време или за някакъв период. Понякога можем да ограничим достъпа до някои части на Сайтовете или целите Сайтове, за потребители, включително регистрирани потребители. Вие сте отговорни за вземането на всички мерки, необходими за Вас да имате достъп до Сайтовете.

За влизане в достъп до Сайтовете или някои от ресурсите, предлагани от тях, може да бъдете помолени да предоставите определени данни за регистрация или друга информация. Условието да използвате Сайтовете е цялата информация, предоставяна от Вас на Сайтовете, да е правилна, осъвременена и пълна. Съгласни сте, че цялата информация, която ни предоставяте чрез Сайтовете или в друг смисъл, включително но не само, използването на интерактивни характеристики на Сайтовете, е регламентирана чрез нашата Декларация за поверителност и се съгласявате с всички действия, които предприемаме за Ваша информация в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

Ако изберете или Ви предоставят потребителско име, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да смятате тази информация за поверителна и не трябва да я разкривате на друго физическо или юридическо лице. Вие също потвърждавате, че Вашият профил е личен и сте съгласни да не предоставяте на друго лице достъп до Сайтовете или части от тях, използвайки Вашето потребителско име, парола или друга информация, свързана със сигурността. Съгласни сте да ни уведомите незабавно за всякакъв неупълномощен достъп до или използване на Вашето потребителско име или парола или всякакво неспазване на сигурността. Съгласни сте също да гарантирате, че излизате от Вашия профил в края на всяка сесия. Вие трябва да бъдете особено предпазливи, когато влизате в достъп до Вашия профил от публичен или компютър с общ достъп, така че други лица да не могат да разглеждат или записват Вашата парола или друга лична информация.   n.

Права върху интелектуална собственост

Сайтовете и цялото им съдържание, характеристики и функционалност (включително, но не само цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, образи, видео и аудио и дизайна, подбор и приспособяване), са притежавани от Дружеството, неговите лицензиари или други доставчици на такъв материал и са защитени от законите на Съединените щати и на международното авторско право, търговските марки, патенти, търговската тайна и други права върху интелектуалната собственост или притежателски права.

Настоящите Условия за използване на Сайтовете Ви позволяват да използвате Сайтовете само лично за Вас. Не трябва да размножавате, дистрибутирате, изменяте, създавате производни произведения на, да показвате публично, да изпълнявате публично, да публикувате повторно, да сваляте на компютъра, да съхранявате или предавате каквато и да е част от материала на нашите Сайтове, с изключение на следното:

 • Вашият компютър може временно да съхранява копия на такива материали в RAM, което е в резултат на Вашето влизане в достъп до и разглеждане на тези материали.
 • Може да съхраните файлове, които са кеширани автоматично от Вашата търсачка за показване на цели за разширяване на техническите възможности.
 • Можете да отпечатате или да свалите на компютъра едно копие на приемлив брой страници на Сайтовете за Ваше лично ползване, а не за бъдещо размножаване, публикуване или дистрибутиране.
 • Ако предоставим настолни, мобилни или други приложения за сваляне от интернет, можете да свалите единично копие на Вашия компютър или мобилно устройство за ваше лично ползване, при условие че се съгласявате да спазвате нашето споразумение за лиценз на краен потребител за такива приложения.
 • Ако предоставим материали на социални медии с определено съдържание, можете да предприемете такива действия, каквито са позволени от тези материали.

Вие не трябва да:

 • Изменяте копия на всякакви материали от Сайтовете.
 • Използвате никакви илюстрации, снимки, видео или аудио материали или графики отделно от придружаващия текст.
 • Изтривате или променяте всякакви съобщения за авторско право, права на търговска марка или други права на собственост от копия на материалите от Сайтовете.

Ако отпечатвате, копирате, сваляте от интернет или използвате в друг смисъл или предоставяте на друго лице достъп до всяка част на Сайтовете в нарушение на Условията за използване, вашето право за използване на Сайтовете ще бъде прекратено незабавно и вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите направените от Вас копия на материалите. Никое право, правооснование или интерес на или към Сайтовете или всяко съдържание на Сайтовете не се прехвърля на Вас и всички права, които не са предоставени изрично, са запазени от Дружеството. Всяко използване на Сайтовете, което не е позволено изрично съгласно настоящите Условия за използване, е нарушение на тези Условия за използване и може да наруши авторското право, търговската марка и други закони.

Търговски марки

Наименованието MONEYGRAM, логото, сферичния дизайн и свързаните търговски марки, търговските наименования, фирмените знаци и всякакви други търговски символи, притежавани от Дружеството, са регистрирани или нерегистрирани марки в Съединените щати и други държави, и не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Други търговски марки, фирмени знаци, търговски наименования или търговски символи, посочени на Сайтовете, могат да бъдат притежавани от трети лица и се използват единствено за цели на идентификация.

Забранени използвания

Можете да използвате Сайтовете само със законни цели и в съответствие с настоящите Условия за използване. Без ограничение, Вие се съгласявате да не използвате Сайтовете:

 • По никакъв начин, който нарушава действащ федерален, щатски, местен или международен закон или правило (включително, без ограничение, всякакви закони за експортиране на данни или софтуер до и от Съединените щати или други държави).
 • С цел експлоатиране, навреждане или опит за експлоатиране или навреждане на малолетни лица по някакъв начин, като ги излагатe на неподходящо съдържание, искайки лични данни или в друг смисъл.
 • Да предаватe или способстватe изпращането на, всякакъв рекламен или промоционален материал, включително „нежелана поща", „верижно писмо" или „спам", или всякаква друга подобна настоятелна молба.
 • Да се представятe за или да се опитватe да се представяте за Дружеството, служител на Дружеството, друг потребител или всяко друго физическо или юридическо лице (включително, без ограничение, използвайки имейл адреси или никове, свързани с което и да е от предходните).
 • Да се ангажирате с всякакво друго поведение, което ограничава или препятства използването от друго лице на Сайтовете, или което, както е определено от нас, може да навреди на Дружеството или потребителите на Сайтовете, или ги постави под отговорност.

Допълнително и без ограничение, Вие сте съгласни да не:

 • Използвате Сайтовете по никакъв начин, който може да блокира, претовари, повреди или увреди Сайта или да възпрепятства използването на всяко друго лице на Сайтовете, включително способността им да се включват в реално време в дейности чрез Сайтовете.
 • Използвате никакви роботи, програми за глобално търсене или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до Сайтовете с каквато и да е цел, включително наблюдение или копиране на материала на Сайтовете.
 • Използвате всякакъв ръчен процес, за да наблюдавате или копирате материала на Сайтовете или с всякаква друга неупълномощена цел без нашето предварително писмено съгласие.
 • Използвате каквото и да е средство, софтуер или практика, възпрепятстващи правилното функциониране на Сайтовете.
 • Вкарвате всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е зловреден или технологично разрушаващ или вреден.
 • Опитвате да получите неупълномощен достъп до, възпрепятствате, повредите или разрушите всякакви части на Сайтовете, сървъра/сървърите, на които се съхраняват Сайтовете, или всякакъв сървър, компютър или база данни, свързани със Сайтовете.
 • Атакувате Сайтовете чрез атака от типа „отказ за обслужване" или дистрибутирана атака „отказ от обслужване".
 • Опитвате се в друг смисъл да възпрепятствате правилното функциониране на Сайтовете.

Принос на потребителите

The Сайтовете могат да включват приложения за чат или изпращане на съобщения, социални медии, форуми, табла за обявления и други интерактивни характеристики (събирателно, „Интерактивни услуги", които позволяват на потребителите да изпращат, подават, публикуват, показват или предават на други потребители или други лица (наричано по-долу „изпращат" съдържание или материали (събирателно, „Публичен принос на потребители") на или чрез Сайтовете. По подобен начин, Сайтовете могат да характеризират, приемат и използват информация на личен профил (включително, но не ограничаващо се до лични карти, шофьорска книжка, паспорт или друга лична карта, заедно с цялото съдържание в тях) и приложения/анализ, измерващи потребителите (събирателно, „Не-публичен принос на потребители"), което позволява на потребителите да подават до Дружеството информация, необходима за нас, за да се улеснят транзакциите и подобри нашето обслужване. Публичният принос на потребители и не-публичният принос на потребителите се наричат събирателно „Принос на потребители".

Всеки публичен принос на потребителите, които изпращате на Сайта ще се счита за не поверителен и неимуществен. Като предоставяте публичен принос на потребители на Сайтовете, Вие давате на нас и нашите филиали, представители и доставчици на услуги и на всички техни и наши съответни лицензиати, приемници и правоприемници, право да използват, възпроизвеждат, изменят, изпълняват, показват, дистрибутират и в друг смисъл да разкриват на трети лица всякакъв такъв материал с всякаква цел/съобразно настройките на Вашия профил. s.

Вие заявявате и гарантирате, че:

 • Притежавате или контролирате всички права за вашия Публичен принос на потребителите и имате право да дадете лиценза, даден по-горе на нас и нашите филиали, представители и доставчици на услуги и на всеки техни и наши съответни лицензиати, приемници и правоприемници.
 • Целият Ваш Принос на потребители е и ще бъде в съответствие с настоящите Условия за използване.

Вие разбирате и признавате, че носите отговорност за всякакъв Принос на потребители, който подавате или за който допринасяте и Вие, а не Дружеството, носите пълна отговорност за такова съдържание, включително за неговата законосъобразност, надеждност, точност и уместност.

Ние не носим отговорност пред трето лице за съдържанието или точността на всеки Принос на потребители, изпратен от Вас или който и да е потребител на Сайтовете.

Имаме право да:

 • Премахваме или отказваме да изпратим Принос на потребители на каквото и да е основание по наша собствена преценка.
 • Предприемаме всякакви действия относно Принос на потребител, каквито считаме за уместни или подходящи по наша собствена преценка, включително ако смятаме, че този Принос на потребител нарушава Условията за използване, включително Стандартите за съдържание, нарушава право на интелектуална собственост или друго право на физическо или юридическо лице, заплашва личната безопасност на потребители на Сайтовете или на обществеността, или би могъл да създаде отговорност за Дружеството.
 • Разкриваме Вашата самоличност или друга информация за Вас на трето лице, което твърди, че изпратеният от Вас материал нарушава неговите права, включително правата им на интелектуална собственост или правото на поверителност.
 • Предприемаме подходящо правно действие, включително без ограничение, предаване за разглеждане за правоприлагане, за всяко заподозряно незаконно или неупълномощено използване на Сайтовете.
 • Прекратяваме или да спираме временно Вашия достъп до всички или част от Сайтовете поради каквато и да е причина, включително без ограничение, всяко нарушаване на настоящите Условия за използване.
 • Блокираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, избран от Вас или предоставен от нас, по всяко време по наша собствена преценка поради каквато и да е причина, включително ако, по наше мнение, сте нарушили разпоредба на настоящите Условия за използване. Use.

Без да се ограничава предходното, имаме право да сътрудничим напълно с всякакви правоприлагащи органи или съдебно разпореждане, в което се иска или ни се указва да разкрием самоличността или друга информация за всяко лице, изпращащо всякакви материали на или чрез Сайтовете. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ И НЕ ДОПУСКАТЕ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗИАТИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТО ОТ ВСЯКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ СТРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕЙНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ КАТО ПОСЛЕДИЦА ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ТАКИВА СТРАНИ ИЛИ ПРАВОПРИЛАГАЩИ ОРГАНИ.

Все пак, не можем да разгледаме целия материал преди да е изпратен на Сайтовете и не можем да гарантираме незабавно премахване на нежелателен материал, след като същият е пуснат. Съответно, не носим отговорност за действие или бездействие относно предавания, комуникации или съдържание, предоставени от потребител или трето лице. Ние не носим отговорност пред никой за извършване или не извършване на дейностите, описани в този раздел.

Стандарти за съдържание

Следните стандарти за съдържание се прилагат за всеки Принос на потребители и използване на Интерактивни услуги и където е приложимо, на всеки Не-публичен принос на потребител. Приносът на потребител като цяло трябва да спазва всички действащи федерални, щатски, местни и международни закони и наредби. Без да се ограничава предходното, Приносът на потребител не трябва да:

 • Съдържа материал, който е опозоряващ, неприличен, непристоен, оскърбителен, обиден, тормозещ, насилствен, омразен, подстрекателен или нежелателен в друг смисъл.
 • Рекламира материал с порнографско съдържание, насилие или дискриминация на базата на раса, пол, религия, националност, инвалидност, сексуална ориентация или възраст.
 • Нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост, или други права на всяко друго лице.
 • Нарушава законните права (включително правата на публичност и на поверителност) на други лица или съдържат материал, който би могъл да създаде гражданска или наказателна отговорност съгласно действащите закони или наредби, или в друг смисъл може да бъде в конфликт с настоящите Условия за използване и нашата Декларация за поверителност.
 • Вероятно може да измами някое лице.
 • Насърчава всякаква незаконна дейност или пропагандира, поддържа или съдейства за всякакъв незаконосъобразен акт.
 • Причинява раздразнение, неудобство или ненужна загриженост или може да разстрои, смути, алармира или ядоса всяко друго лице.
 • Да се представя за друго лице или да представя невярно и заблуждаващо Вашата самоличност или връзка с друго лице или организация.
 • Включва търговски дейности или продажби, например състезания, лотарийни залагания и други промоции на продажби, бартер или реклама.
 • Прави впечатление, че произлиза от или са одобрени от нас или всяко друго физическо или юридическо лице, ако случаят не е такъв.

Разчитане на предоставената информация

Информацията, представена на или чрез Сайтовете, е налична само за цели на обща информация. Ние не гарантираме точността, целостта или полезността на тази информация. Разчитането от Вас на такава информация е изцяло на Ваша отговорност. Ние се отказваме от цялата отговорност, възникваща от доверието, което имате в такива материали Вие или друг посетител на Сайтовете, или всеки друг, който може да бъде информиран за нейното съдържание.

Сайтовете могат да включват съдържание, предоставено от трети лица, включително материали, предоставени от други потребители, блогъри и лицензиари на трети лица, синдикатори, агрегатори и/или система за създаване на отчети. Всички декларации и/или мнения, изразени в настоящите материали и всички точки и отговори на въпроси и друго съдържание, различно от съдържанието, предоставено от Дружеството, са единствено мнения и отговорност на физическото или юридическото лице, предоставящо тези материали. Тези материали не отразяват непременно становището на Дружеството. Ние не носим отговорност за Вас или което и да е трето лице за съдържанието или точността на материали, предоставени от трети страни.

Промени на съдържанието на Сайтовете и несъответствия във функционалността

Ние можем да осъвременяваме понякога съдържанието на Сайтовете, но посоченото съдържание не е непременно пълно или осъвременено. Също така, функционалността на Сайтовете (включително, но не ограничаващо се само до средствата Ви за достъп до и използване на Сайтовете, онлайн или мобилно, или чрез мобилно приложение) може да варира на базата на посочените средства за достъп или използване. Всеки материал на Сайтовете може да излезе от употреба в определен момент и ние нямаме задължение да осъвременим такъв материал.

Информация за Вас и Вашите посещения на Сайтовете

Цялата информация, която събираме на Сайтовете, подлежи на нашата Декларация за поверителност, която се намира на всяка начална страница на нашите Сайтове. Използвайки Сайтовете, Вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас относно информирането Ви в съответствие с Декларацията за поверителност.

Условия и ред за информационен обмен

Целият информационен обмен чрез Сайтовете или други комуникации за услуги, образувани чрез Сайтовете или в резултат на посещения, извършени от Вас, са регламентирани от Условията и реда, приложими за вашия конкретен информационен обмен, които са включени в настоящото чрез препращане.

Свързване със Сайтовете и с характеристиките на социалните медии

Можете да се свържете с нашата начална страница, при условие че извършвате това по честен и законен начин и не навреждате нашата репутация или не се възползвате от нея, но не трябва да създавате линк по такъв начин, който да предполага някаква форма на свързване, одобрение или потвърждение от наша страна без нашето изрично писмено съгласие.

Сайтовете могат да предоставят определени характеристики на социални медии, които Ви улесняват да:

 • се свържете от вашия собствен или определени уебсайтове на трети лица с определено съдържание на Сайтовете.
 • изпращате имейли или други комуникации с определено съдържание, на Сайтовете.
 • причинявате ограничени части от съдържание на Сайтовете да бъдат показани или изглеждат да бъдат показани на вашия собствен или на определени уебсайтове на трети лица.

Може да използвате тези материали единствено ако са предоставени от нас и само относно съдържанието, с което са показани и в друг смисъл съгласно всички допълнителни условия, които предоставяме за тези материали. Подлежащо на предходното, Вие не трябва да:

 • създавате линк от уебсайт, който не е притежаван от Вас.
 • ставате причина Сайтовете или части от тях да бъдат показвани или да изглежда бъдат показвани, например предаване на данни, създаване на дълбочинни връзки или поставяне на линкове от един сайт на всякакъв друг сайт.
 • да се свързвате с която и да е част на Сайтовете, различна от началната страница.
 • предприемате в друг смисъл действие относно материалите на Сайтовете, което е несъвместимо с която и да е друга клауза на настоящите Условия за използване. se.

Съгласни сте да сътрудничите с нас, за да предотвратим незабавно всякакво неупълномощено предаване на данни или свързване. Запазваме право да оттеглим разрешение за свързване без уведомление.

Можем да блокираме всички характеристики на социални медии и всякакви линкове по всяко време без уведомление по наша преценка.

Линкове от Сайтовете

Ако Сайтовете съдържат линкове към други сайтове и ресурси, предоставени от трети лица, тези линкове са предоставени само за ваше улеснение. Това включва линкове, съдържащи се в реклами, включително банери реклами и спонсорирани линкове. Нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси и не поемаме отговорност за тях или за някаква загуба или щета, която може да възникне от използването им от Вас. Ако решите да влезете в достъп до които и да са уебсайтове на трето лице, свързани със Сайтовете, Вие правите това на Ваша отговорност и съгласно условията и реда за използване за такива уебсайтове.

Отказ от гаранции

Вие разбирате, че ние не можем и не гарантираме, че файловете на разположение за прехвърляне от интернет или Сайтовете ще бъдат без вируси или друг разрушителен код. Вие носите отговорност за прилагане на задоволителни процедури и контролни точки, за удовлетворяване на Вашите конкретни изисквания за антивирусна защита и точност на въвеждане и извеждане на данни, и за поддържане на средство, външно за Сайтовете, за всякакво възстановяване на всякакви изгубени данни. НИЕ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА ИЛИ ЩЕТА, ПРИЧИНЕНА ОТ АТАКА ОТ ТИПА „ОТКАЗ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ", ВИРУСИ ИЛИ ДРУГ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗРУШИТЕЛЕН ИЛИ ВРЕДЕН МАТЕРИАЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА ЗАРАЗИ ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ ДРУГ ИМУЩЕСТВЕН МАТЕРИАЛ ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА УЕБСАЙТА ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУТИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ ИЛИ ПОРАДИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ОТ ВАС НА МАТЕРИАЛ, ИЗПРАТЕН НА ТЯХ, ИЛИ НА НЯКОЙ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН С ТЯХ.

ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС НА САЙТОВЕТЕ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. САЙТОВЕТЕ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА БАЗА „КАКТО Е" И „КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ", БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. НИТО ДРУЖЕСТВОТО, НИТО КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С ДРУЖЕСТВОТО, НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРАВИ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЦЕЛОСТТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА САЙТОВЕТЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, НИТО ДРУЖЕСТВОТО, НИТО КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО, НЕ ПРАВИ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТОВЕТЕ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ НАШИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ СЪРВЪРА/СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ ДОСТЪПНИ, СА БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ РАЗРУШИТЕЛНИ ИЛИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ САЙТОВЕТЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ, В ДРУГ СМИСЪЛ ЩЕ ИЗПЪЛНЯТ ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

С НАСТОЯЩОТО ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ В ДРУГ СМИСЪЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО САМО ДО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

ПРЕДХОДНОТО НЕ ЗАСЯГА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ЗАКОН.

Ограничение на отговорност

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДРУЖЕСТВОТО, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗИАРИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ИЛИ ДИРЕКТОРИ, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СЪГЛАСНО ПРАВНА ТЕОРИЯ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ УЕБСАЙТОВЕ, ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТОВЕТЕ ИЛИ ДРУГИ ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТОВЕТЕ ИЛИ ДРУГИ ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ САМО ДО, ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, БОЛКА И СТРАДАНИЕ, ЕМОЦИОНАЛНО СТРАДАНИЕ, ЗАГУБА НА ДОХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ЗАГУБА НА ДАННИ И ДАЛИ Е ПРИЧИНЕНА ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕХАЙСТВО), НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В ДРУГ СМИСЪЛ, ДОРИ ДА Е ПРЕДВИДИМО.

ПРЕДХОДНОТО НЕ ЗАСЯГА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ЗАКОН.

Обезщетение

Съгласни сте да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност Дружеството, неговите филиали, представители, лицензиари и доставчици на услуги, и неговите и съответно техните длъжностни лица, директори, служители, контрагенти, представители, лицензиари, доставчици, приемници и правоприемници от всякакви претенции, задължения, щети, съдебни решения, арбитражни или съдебни решения, загуби, разходи, разноски или такси (включително приемливи адвокатски такси), възникващи от или свързани с Вашето нарушение на настоящите Условия за използване или използването от Вас на Сайтовете, включително, но не ограничено само до Ваш Принос на потребител, всяко използване на съдържание, услуги и продукти на Сайтовете, различно от изрично упълномощеното в настоящите Условия за използване, или използването от Вас на всяка информация, получена от Сайтовете.

Управляващо право и юрисдикция

До степен, разрешена съгласно приложимите правни норми, всички въпроси, свързани със Сайтовете и техните Условия за използване, и всеки спор или иск, възникващ от тях или свързан с тях (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се регламентират и тълкуват в съответствие с вътрешните закони на щата Тексас без да се отчитат колизионните норми (на щата Тексас или друга юрисдикция).

Всеки съдебен процес, дело или процедура, възникващи от или свързани с, настоящите Условия за използване или Сайтовете, се завежда изключително във федералните съдилища на Съединените щати или съдилищата на щата Тексас, във всяко дело, намиращо се в град Далас и окръг Далас. Вие се отказвате от всякакви възражения за упражняването на юрисдикция над Вас от такива съдилища и на подсъдност в такива съдилища.

Отказ и разделност

Никой отказ от Дружеството на условие, изложено в настоящите Условия за използване, не се счита за бъдещ или продължаващ отказ от такова условие, или отказ от всяко друго условие и в случай че Дружеството не предяви право или клауза съгласно настоящите Условия за използване, не представлява отказ от такова право или клауза.

Ако някоя клауза на настоящите Условия за използване се счита от съд или друг трибунал на компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима поради някакво основание, тази клауза се премахва или ограничава до минимална степен, така че останалите клаузи на настоящите Условия за използване да продължат да действат с пълна сила.

Цялостно споразумение

Условията за използване представляват единственото и цялостно споразумение между Вас и MoneyGram за Сайтовете и отменят всички предишни и едновременни разбирателства, споразумения, постъпки и гаранции, писмени и устни, относно Сайтовете.

Ваши коментари и безпокойства

Сайтовете се управляват от MoneyGram Payment Systems, Inc., 2828 N. Harwood Street, Dallas, Texas 75201. Обратната информация, коментарите, заявленията за техническа подкрепа и други комуникации, отнасящи се за Сайтовете, трябва да бъдат отправени до нас чрез инструкции, намиращи се на всяка начална страница на нашите Сайтове.